Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

План роботи семінара

Вересень 2019 р.

XXV-а Міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефективність» 9-13 вересня 2019 р., м. Харків.

Жовтень 2019 р.

Чмихова О. В. Підвищення достовірності глюкозотолерантних тестів в умовах невизначеності динаміки глікемії.

Хоменко І.В.  Багатопараметричний контроль і управління станом розподільної електричної мережі.

Листопад 2019 р.

Крилов Д.С. Концепція побудови силових ланцюгів багаторівневого модульного перетворювача і його транзисторних модулів.

Король Є.І. Формування сигналів для керування універсальним низькочастотних генератором фізіотерапевтичного призначення

Грудень 2019 р.

Єресько О.В. Перетворювальні системи в системах альтернативної енергетики.

Замаруєв В.В.  Фотоелектрична станція.