Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

План роботи семінара

Лютий 2019 р. 

Чмихова О.В. Відновлення регресійних залежностей при прямих вимірах в неповних експериментах

Махонін М.В. Дослідження параметрів розрядної камери генератора озону та їх вплив на концентрацію озону в озоно-кисневій суміші.

Березень 2019 р.

Бернадська Т.В. Методика отримання інтерференційного голографічного зображення мікрооб’єктів.

Квітень 2019 р.

Семінар магістрантів та аспірантів. Планується 12 доповідей.

Травень 2019 р.

Машура А.В. Енергоефективність системи електропостачання метрополітену з двонаправленим потоком енергії. Верифікація наукових досліджень.

Липень 2019 р.

Вікарій Є.Г. Розробка електропотенціального перетворювача параметричних сигналів рідких біологічних зразків