Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

План роботи семінара


ПЛАН РОБОТИ СЕМІНАРУ

«СИЛОВА І БІОМЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА»

НАУКОВОЇ РАДИ НАН УКРАЇНИ

на III-IV квартали 2022 року


Жовтень 2022 р.

Міжнародна науково – технічна конференція 2022 IEEE 3rd KhPI Week on Advanced Technology (3 – 7 жовтня).


Листопад 2022 р.

Гуріненко А., Томашевський Р. Первинні результати апаратного засобу для підвищення достовірності контролю та діагностики п’єзобіосинтезу у різних рідинах в умовах апріорної невизначеності.


Грудень 2022 р.

Войтович Ю. Кроки створення якісного коду для систем керування силових перетворювачів.


ПЛАН РОБОТИ СЕМІНАРУ

«СИЛОВА І БІОМЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА»

НАУКОВОЇ РАДИ НАН УКРАЇНИ

на I-II квартали 2022 року


Лютий 2022 р.

Севрюкова О., Щапов П.Ф. Оптимізація систем біомедичних показників для завдань військово-польової хірургії.


Березень 2022 р.

Голдобін С., Шишкін М. Особливості багатопараметричного аналізу стану серцево-судинної системи.


Квітень 2022 р.

Махонин М. Розробка та дослідження експериментального стенду для дослідження морфології мікрооб’єктів.

Войтович Ю. Кроки створення якісного коду для систем керування силових перетворювачів.


Травень 2022 р.

Лосєв М. Визначення кореляції між біоімпедансними характеристиками і зміною у кров’яному руслі людини.


ПЛАН РОБОТИ СЕМІНАРУ

«СИЛОВА ТА БИІОМЕДИЧНА ЭЕЛЕКТРОНІКА»

НАУКОВОЇ РАДИ НАН УКРАЇНИ

на III-IV квартали 2021 року


Вересень 2021 р.

Міжнародна науково-технічна конференція «IEEE KhPI week on Advanced Technology 2021», 13-17 вересня 2021 р., м. Харків.


Жовтень 2021 р.

Шами Данієл. Особливості Фур’є образу (спектра) ЕКГ при різних видах аритмій.


Листопад 2021 р.

Замаруєв В.В. Практичний підхід до розробки цифрової системи управління корпоративним САФ.


ПЛАН РОБОТИ СЕМІНАРУ

«СИЛОВА І БІОМЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА»

НАУКОВОЇ РАДИ НАН УКРАЇНИ

на I-II квартали 2021 року


Березень 2021 р.

Кузьмінський Б. Проблеми параметризації біофізичних сигналів в умовах апріорної невизначеності контрольованих біологічних станів.


Квітень 2021 р.

Васечко Є. Спосіб формування синусоїдальної вихідної напруги у мостовому інверторі.


Травень 2021 р.

Замаруєв В. Застосування кооперативних перетворювачів в системах підвищення якості електричної енергії.


ПЛАН РОБОТИ СЕМІНАРУ

«СИЛОВА І БІОМЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА»

НАУКОВОЇ РАДИ НАН УКРАЇНИ

на III-IV квартали 2020 року


Вересень 2020 р.

Шишкін М. А. Підвищення достовірності діагностування кардіосостояній в умовах спектральної нестаціонарності біофізичних сигналів.

Міжнародна науково-технічна конференція 4th IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS-2020).


Жовтень 2020 р.

Міжнародна науково-технічна конференція 2020 «IEEE KhPI Week on Advanced Technology».


Листопад 2020 р.

Варвянська В. В. Фотоелектрична станція.


Грудень 2020 р.

Крилов Д.С. Концепція побудови силових ланцюгів багаторівневого модульного перетворювача і його транзисторних моделей.


ПЛАН РОБОТИ СЕМІНАРУ

«СИЛОВА І БІОМЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА»

НАУКОВОЇ РАДИ НАН УКРАЇНИ

на I-II квартали 2020 року


Травень 2020 р.

Івахно В. В. Перетворювачі з розділеною комутацією. Особливості режимів роботи.


Квітень 2020

Варвянська В. В. Фотоелектрична станція.


Березень 2020

Машура А. В. Моделювання та енергоефективність системи зарядних станцій для електромобілей.


Лютий 2020

Шишкін М. А. Відновлення регресійних залежностей при прямих вимірах в неповних експериментах.