Спеціальності

Спеціальності та Спеціалізації

Кафедра проводить підготовку Бакалаврів, Магістрів за наступними спеціальностями і спеціалізаціями:

БакалаврМагістр
Спеціальність Освітня програма
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Профільні пакети: Інформаційно-аналітичні системи та технології
Спеціальність Освітня програма
122 Комп’ютерні науки Управління проектами у сфері інформаційних технологій