Захищені дисертації

Агаі Ахмад Моделі і методи формування компонентного складу керівництва з управління проектом. Дис. канд. техн. наук: 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» – Харків 2017.

Харазій А.В.  Моделі і методи вибору методології управління проектом при різній інформованості команди. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, Харків, 2016.

Колісник М.Е.   Модель і метод оптимізації змісту проекту за критеріями прибуток, час, вартість, якість, ризики. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 2014

Букрєєва К.С. Моделі і методи формування портфеля проектів підприємства для планового періоду. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. – Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 2013

Протасов І. В. Моделі і методи управління змістом інвестиційних проектів з виробництва продукції. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 − управління проектами та програмами. − Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 2012 р.

Гринченко М.А. Моделі та інформаційна технологія прогнозування процесів розвитку макроекономічних систем (на прикладі Харківської області). Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків. – 2012

Ємельянова О.В. Моделі та методи планування інноваційних проектів і програм з урахуванням альтернативних варіантів виконання робіт. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 − управління проектами та програмами. − Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, 2009 р.


Шатохіна Н.В. Моделі та інформаційна технологія формування стратегії розвитку підприємства (на прикладі цукробурякового виробництва). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. – Харків, 2008.

Дерев’янченко Б.І. Моделі, методи та інформаційна технологія в управлінні розвитком виробництва сільськогосподарських тракторів. Дис. канд. техн. наук: 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 2001.

Роговий А.І. Автоматизація управління розвитком виробництва вантажних автомобілів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Харківський державний політехнічний університет, Харків, 2000.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *