Гринченко Марина Анатоліївна

Гринченко Марина Анатоліївна

Гринченко Марина Анатоліївна, завідувач кафедри стратегічного управління. Закінчила у 1992 році Харківський політехнічний інститут і розпочала свою діяльність інженером програмістом на кафедрі «Автоматизованих систем управління» НТУ «ХПІ» та при цій кафедрі закінчила заочну аспірантуру. У 2012 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук.
З 2000 року працює на кафедрі стратегічного управління з дня її створення, брала активну участь у відкритті спеціальності «Управління проектами» в НТУ «ХПІ». Як заступник завідувача кафедри виконувала велику й відповідальну роботу з розробки документації для ліцензування та акредитації спеціальностей, створення нових навчальних планів. Кожен рік займається плануванням роботи викладачів.
Діяльність Гринченко М.А. успішно поєднується з науково-дослідною та методичною роботою. Має понад 50 наукових публікацій, зокрема в періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази “Scopus”.
Виконувала важливі завдання на замовлення бізнесу з оптимізації бізнес-процесів компаній. Проводила тренінги для підприємств малого та великого бізнесу. Під час роботи на посаді доцента підготувала до виходу у світ навчальний посібник, рекомендований Вченою радою НТУ «ХПІ», 2 навчально-методичних посібники, 8 методичних вказівок, зробила ряд доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях. Гринченко М.А. є висококваліфікованим фахівцем, користується безперечним авторитетом серед співробітників та студентів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *