Абітурієнтам

Вступ за Квотою-2

Для абітурієнтів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення доступний вступ за квотою-2.

Короткі відомості про кафедру

назва: Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики

інститут Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики

галузь знань: 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

спеціальність: 175 Інформаційно-вимірювальні технології

Освітні траєкторії

бакалаври денної, заочної та прискореної форм навчання

  • Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики

ліцензійний обсяг: 95 місць на всі форми навчання

магістри денної та заочної форм навчання

  • Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
  • Комп’ютерні та радіоелектронні системи екологічного моніторингу

ліцензійний обсяг: 55 місць для денної форми; 10 місць для заочної форми.

Також проводиться навчання за дистанційною формою.

Дисципліни ЗНО

Конкурсний бал обчислюється на основі балів, отриманих при здачі ЗНО та середнього балу атестата, що домножуються на нижченаведені коефіцієнти.

Зверніть увагу

У 2017 році внесено зміни до Правил прийому, що дозволяють абітурієнту отримувати додаткові бали при вступі на технічні спеціальності за умови подачі заяви з першим пріоритетом (+ 2%) у ВНЗ міста Харкова (+ 2%) та для жителів сільської місцевості та передмість (+ 5% ), що в сумі додає до 9% від суми балів (близько 8-15 балів)

2

Інші форми навчання

На кафедрі КРСКД ведуть підготовку за прискореною, заочною, дистанційною формами. Кафедра готує бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів.

Скорочена форма

Підготовка випускників коледжів за скороченою формою. До бакалаврату - за три роки!

Магістратура

Шлях в науку та до високих посад відкриває диплом магістра

При вступі до вишів з 2022 року необхідним є подання мотиваційного листа, в якому абітурієнт характеризує причини та мотивує свій вибір щодо обраної спеціальності. Ці листи будуть використовуватись при визначенні пріоритетів вступу у разі співпадіння балів.

Іногороднім студентам надається гуртожиток