Співробітники кафедри

На кафедрі навчання студентів проводять: 2 доктори технічних наук, 7 кандидатів технічних наук.


Хомяк Юрій Валентинович

Завідувач кафедри

Кандидат технічних наук, доцент

Наукових праць: 54.

Наукові інтереси:

 • комп’ютерна та аналогова електроніка;
 • комп’ютерне проектування приладів;
 • датчики та перетворювачі фізичних величин;
 • методи і засоби магнітного і електромагнітного контролю;
 • моделювання процесів контролю та діагностики.

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 105.
E-mail: homyak.yv@gmail.com


Сучков Григорій Михайлович

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор

Наукові праці: понад 250, в тому числі 5 монографій.

Публікації в журналах, що входять до НМБ SCOPUS -56;

НМБ Web of Science Core Collection – 14.

Індекс Хірша – 5.

Публікації за кордоном – понад 40.

Кількість винаходів: 136 (12 впроваджено в виробництво з економічним ефектом понад 20 млн. $).

Наукові інтереси:

 • Розробка комп’ютеризованих приладів, установок, систем, генераторів, підсилювачів, перетворювачів для контролю якості, діагностики та екологічного моніторингу.
 • Розробка приладів і систем безконтактного ультразвукового контролю, діагностики та вимірювань.
 • Розробка програмного забезпечення для функціонування засобів контролю і діагностики.
 • Розробка методів швидкісної обробки інформації мікропроцесорними і радіоелектронними засобами контролю і діагностики.
 • Розробка нових енергозберігаючих методів контролю і діагностики.
 • Розробка і виготовлення нових приладів, установок і пристроїв для контролю якості, діагностики та екологічного моніторингу.

Контактна інформація:
Електрокорпус НТУ «ХПІ», аудиторія 213.

Тел. +38 (057) 70-76-380
E-mail: hpi.suchkov@gmail.com

 


Григоренко Світлана Миколаївна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Кількість публікацій: понад 120

Наукові інтереси:

 • Системи контролю та діагностики
 • Радіаційний неруйнівний контроль
 • Капілярний неруйнівний контроль
 • Методи і прилади медичної діагностики
 • Комп’ютерне моделювання систем контролю

Контактна інформація:
Тел. робочий: +38 (057) 7076380
E-mail: sngloba@gmail.com

 

 


Сіренко Микола Миколайович

Професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Наукових праць: понад 120.
Кількість винаходів: 11

Наукові інтереси:

 • методи і засоби магнітного і електромагнітного неруйнівного контролю;
 • метрологія та метрологічне забезпечення;
 • стандартизація і сертифікація;
 • аналітичні і екологічні вимірювання, прилади і системи.

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 213.
E-mail: sirnn2@gmail.com

 


Юданова Ніна Миколаївна

Старший викладач

Матеріально відповідальна особа кафедри

Кількість публікацій: понад 30.
Кількість патентів: 4

Наукові інтереси: тепловий та радіохвильовий контроль, електромагнітний неруйнівний контроль.

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 213.
Тел. робочий: +38 (057) 7076380
E-mail: yudanova@kpi.kharkov.ua

 

 


Ноздрачова Катерина Леонідівна

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Доцент кафедри, доктор технічних наук, доцент

 

Наукових праць: понад 70
Кількість винаходів: 1.
Наукові інтереси: акустичний контроль.

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 305.
E-mail: nozdrachova@gmail.com

 

 


Смолін Юрій Олександрович

Заступник завідувача кафедри з методичної роботи

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри,

Кількість публікацій: понад 150.

Наукові інтереси:

 • теорія контролю;
 • цифрова схемотехніка комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики.

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 213.
E-mail: uas8735@gmail.com

 


Плєснецов Юрій Олександрович

Професор кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Кількість публікацій: понад 100.

Наукові інтереси:

 • обробка металів тиском
 • профілювання
 • прогнозування дефектоутворення при металообробці

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 213.
E-mail: krskd.kpi@gmail.com

 

 

 


Познякова Маргарита Євгенівна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук

Кількість публікацій: 22 (з них 1 стаття в спеціалізованому виданні іншої країни, що індексується НМБ SCOPUS та належить до квартилю Q3 відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank, 10 тез доповідей на науково-технічних конференціях і 3 патенти України на корисну модель).

Наукові інтереси: ультразвуковий контроль.

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 38.
E-mail: poznyakova-me@ukr.net

 

 


Зайцева Лілія Василівна

Доцент кафедри, кандидат технічнихнаук, доцент

У 2010 році з відзнакою закінчила магістратуру елекро-машинобудівного факультету НТУ “ХПІ”. У 2015 захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю “Фізика твердого тіла”. Педагогічний стаж 7 років. Має понад 70 публікацій, в тому числі патенти України, методичні посібники, підручники та 15 публікацій в журналах, що входять в базу Scopus. Індекс Хірша – 5.

Сфера інтересів: физика напівпровідників, фізика електромагнітних та електричних процесів, дефектоскопія, новітні приладі для контролю та діагностики.

Контактная информация:
Электрокорпус, аудитория 3

 

 


Плєснецов Сергій Юрійович

Доцент кафедри, доктор технічних наук
Наукових праць: понад 40.
Наукові інтереси: інформаційні технології, алгоритмізація процесів контролю

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 305.
E-mail: rastrelly@gmail.com

 

 


Слободчук Антон Юрійович

Слободчук А.Ю.
Доцент кафедри
Веде курси: ультразвуковий контроль, програмування мікроконтролерів.
Наукові інтереси: схемотехніка, автоматика, програмування мікроконтролерів.
Хобі : системи живлення ДВС, програмування мікроконтролерів, сільське господарство.

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 213.

 

 


Бондаренко Віктор Миколайович

Завідувач лабораторією

 

Наукові інтереси: перетворювальна техніка

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 305.

 

 


Івакіна Наталя Яківна

Секретар кафедри, Інженер II категорії

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 213.
Тел. робочий: +38 (057) 7076380

 

 

 

 


Хорошайло Інна Геннадіївна

Інженер I категорії, відповідальний секретар вісника НТУ “ХПІ”

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 213.

E-mail:

 • krskd2019@gmail.com
 • vestnikhpi@gmail.com

Тел. робочий: +38 (057) 7076380

 

 

 


Курандо Олена Сергіївна

Інженер I категорії

Контактна інформація:
Електрокорпус, аудиторія 213.
Тел. робочий: +38 (057) 7076380