Історія кафедри

Рівень промислового розвитку країни характеризується не тільки об’ємом виробництва і асортиментом продукції, яка випускається, но і показниками якості продукції, надійності та долговічності промислового обладнання. А невід’ємною складовою системи оцінки якості продукції і є неруйнівний контроль. У той час на території східної частини України не було профілюючою кафедри з підготовки фахівців в галузі неруйнівного контролю. З метою забезпечення фахівцями в даній області для різних галузей промисловості Слобожанщини стало актуальним питання підготовки висококваліфікованих кадрів.

Себко, Горкунов

Себко Вадим Пантелійович та Горкунов Борис Митрофанович

Після нелегкого, скрупульозного і ретельного оформлення всієї необхідної документації група однодумців (вже колишніх співробітників кафедри «Інформаційно-вимірювальної техніки» (ІВТ) факультету Автоматики та приладобудування Харківського державного політехнічного університету) нарешті досягли своєї довгоочікуваної мети – 08 лютий 1995 був підписаний Наказ ректора про освіту кафедри «Прилади і методи неруйнівного контролю». Якраз той лютневий день, 08 лютого 1995 року, і почав відлік роботи, яка руйнує всі перепони кафедри приладів і методів неруйнівного контролю на своєму навчально-методичному та науково-дослідному шляху.Хотілося б, звичайно ж, відзначити ту групу однодумців, родоначальників нашої кафедри: перший завідувач кафедри, д.т.н., проф. Себко Вадим Пантелійович; перший заступник завідувача кафедри, к.т.н., доц. Горкунов Борис Митрофанович; к.т.н., доц. Сіренко Микола Миколайович; к.т.н., доц. Гончаров Євген Миколайович. Дійсно, ця група першовідкривачів зробила величезний і гідний внесок в історію освіти кафедри, заклавши міцний фундамент знань, умінь, досвіду і глибокого професіоналізму в галузі неруйнівного контролю.

кафедра 2001

Сомхієва Ольга Сергіївна, Івакіна Наталя Яківна, Багмет Оксана Львівна, Тюпа Ігор Васильович, Львів Сергій Геннадійович, Глоба Світлана Миколаївна, Телепнев Андрій Вікторович, Драгун Ольга Павлівна

Йшли роки… Кафедра поповнювалась новими і новими співробітниками, адже для якісної і трудомісткої роботи були необхідні, як викладачі, так і науковці. Тому після ретельного відбору студентів-випускників кафедри ІІТ на кафедру прийшли молоді новоспечені стажисти-викладачі Глоба Світлана Миколаївна, Львів Сергій Геннадійович, Тюпа Ігор Васильович, Сомхієва Ольга Сергіївна і інженери Багмет Оксана Львівна, Телепнев Андрій Вікторович.Відразу після закінчення аспірантури успішно захистили кандидатські дисертації Глоба С.М., Багмет О.Л., Львів С.Г., Сомхієва О.С., Тюпа І.В. з 1999 по 2001 р.р. Таким чином, кафедра поповнилася молодими зі ступенем асистентами, а по закінченні недовгого часу і доцентами, що було необхідно для підвищення рівня акредитації, удосконалення навчального процесу і посилення науково-дослідницької роботи.

первый выпуск

Перші випускники

Перший набір студентів на кафедру був проведений 01 вересня 1995 року – це була наша найперша група ЄМБ-35, яка вступила на тільки що новостворену спеціальність «Прилади та системи неруйнівного контролю для технічної та медичної діагностики», куратором якої став перший зав. каф., проф. Себко В.П. Перші студенти не побоялися зануритися в невідомий світ неруйнівного контролю, з великою працьовитістю пройшли нелегкий для першопрохідців шлях до здобуття вищої освіти і в лютому 2001 року блискуче захистили свої перші дипломні роботи, отримавши довгоочікувані дипломи спеціаліста.

защита совет+ректор

Спеціалізована вчена рада

У 1995 році на базі кафедри відкривається спеціалізована вчена рада Д 64.050.09 на чолі голови проф. Себко В.П. і вченого секретаря доц. Горкунова Б.М., в якому захистили дисертації молоді аспіранти кафедри. В даний час продовжує свою роботу спеціалізована вчена рада Д 64.050.09, до складу якого входять два викладача нашої кафедри: доц. Глоба С.М. (вчений секретар спецради), проф. Сучков Г.М. (заступник голови спецради).1997 по 2000 р.р. за договором з Ханойським національним технічним університетом на кафедрі проводилась підготовка фахівців середньої ланки іноземних слухачів за спеціальностями «Оператор ЕОМ» і «Обслуговування КВП», що дало можливість поліпшити матеріально-технічну базу кафедри.З 1999 року відкрилася на кафедрі і друга спеціальність «Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи», тому з’явилися вже два шифру груп ЕМБ-39А («Прилади та системи неруйнівного контролю») і ЕМБ-39Б, які з кожним роком оновлюються все новими і новими студентами.

 

Франция Львов, Телепнев, Тюпа

Львів С.Г., Телепнев А.В. і Тюпа І.В. на стажуванні

З 2001 по 2004 р.р. на кафедрі діяв міжнародний договір з Ліонським католицьким університетом за програмою TEMPUS, завдяки якому наші молоді фахівці Львів С.Г. і Тюпа І.В., а також молодший науковий співробітник Телепнева А.В. пройшли стажування у Франції та підвищили свій професійний рівень, а кафедра придбала сучасний комп’ютерний клас.

Відповідально і сумлінно справляються з повсякденною роботою секретар кафедри Івакіна Наталя Яківна, інженери Драгун Ольга Павлівна, Мінєєва Євгенія Юріївна, Шапорев Павло Валерійович, завідувач лабораторією Бондаренко Віктор Миколайович.

 

IMG_2814

Сучков Григорій Михайлович

З січня 2010 року кафедру очолив д.т.н., проф. Сучков Григорій Михайлович, який прийшов на кафедру з 2002 року з Українського науково-дослідного державного інституту металів з величезним досвідом роботи в галузі неруйнівного контролю промислової продукції. Він з великою працьовитістю і завзятою наполегливістю занурився в науково-дослідницьку діяльність кафедри і важку викладацьку роботу. У 2005 році Сучков Г.М. блискуче захистив докторську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 64.050.09, а в 2008 році йому було присвоєно вчене звання професора МОН України.Під його чуйним керівництвом навчаються в аспірантурі наші випускники Ноздрачова К.Л., Хомяк Ю.В., Десятниченко О.В., Келін А.А. і в докторантурі – доц. Тюпа І.В. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію Ноздрачова К.Л. Зараз йде тенденція на омолодження викладацького складу кафедри, тому ряди аспірантів та асистентів кафедри ПМНК постійно поповнюються молодими фахівцями: Тищенко А.А., Глєбова Л.В. (керівник Горкунов Б.М.), Левченко В.Г. (керівник Тюпа І.В.), Хащіна С.В. (керівник Сучков Г.М.).В даний час на кафедрі особливо розвиваються науково-дослідницькі напрями в області магнітного, вихрострумового, акустичного, капілярного і ін. Видів неруйнівного контролю. У науковій лабораторії по магнітним і вихрострумовий методам і засобам неруйнівного контролю доц. Авраменко О.А. і доц. Тюпа І.В. разом з аспірантами та студентами кафедри проводять наукові дослідження і модернізують лабораторні роботи. У 2011 році блискуче захистив докторську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 64.050.09 проф. Горкунов Б.М. (науковий консультант – проф. Сучков Г.М.).Аспіранти та магістри під керівництвом провідних викладачів нашої кафедри постійно беруть участь у міжнародних науково-технічних і науково-практичних конференціях («Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности» – Москва, «Приладобудування: стан і перспективи» – Київ, «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю та технічної діагностики машинобудування і нафтогазопромислового обладнання»- Івано-Франківськ, «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія освіта, здоров’я »- Харків), виставках («Електрообладнання, електрозбереження, енергетика» – Харків, «Контрольно-вимірювальні прилади», «Електроніка, інформатика, зв’язок», «Енергетика, електротехніка, енергозбереження» – Харків, «Наука Харківщини-2008», «Машинобудування Харківщини. Металургія- 2008»), симпозіумах, семінарах, публікують результати своїх науково-дослідних робіт в провідних спеціалізованих журналах України, Росії та ін. країнах.

Науково-дослідна робота на кафедрі постійно розвивається, розширюються контакти наукової та педагогічної діяльності, удосконалюється і модернізується навчальний процес, підвищується кваліфікація викладацького складу кафедри в області методів і засобів неруйнівного контролю, що дозволяє гідно передати накопичений величезний досвід майбутнім поколінням молодих фахівців.