СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти видало кафедрі сертифікат за № 2138 про акредитацію  Освітньо-наукової програми Економіка третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

2138