Інструментарій

В даному разділі сайту можна скористатися спеціальними розрахунковими програмами в області силікатних материалів.

 • Програма Розрахунку евтектик в бінарних системах – Назва програми каже сама за себе. Цей додаток дозволяє розраховувати евтектики за методом Шредера-Ле Шательє і Епстейна-Хауленда.
 • Програма Розрахунку евтектик в потрійних системах – Цей додаток дозаоляє розраховувати енвтектики за методом Шредера-Ле Шательє і Епстейна-Хауленда. Особливістю програми є можливість виводу евтектики в пропорційному реальному трикутнику.
 • Програма konoda_draw – Призначена для побудови точок складу і конод в трикомпонентній діаграмі, дозволяє студентам зрозуміти принципи побудови та орієнтування в симплекс-діаграмі.
 • Програма Метод Рутковського – Призначена для розрахунку гранулометричного складу глинистої сировини, який визначається седиментаційним методом за Рутковським.
 • Програма призначена для вивчення кінетики спікання керамічних мас на основі експериментальних даних водопоглинання. Заснована на рівняннях Ареніуса і Пінеса.
 • Програма для розрахунку водопоглинання – Розраховує середнє, максимальне і мінімальне значення.
 • Програма MineralCALC – Програма дозволяє розраховувати мінеральний склад сировини виходячи з хімічного складу, а також приблизно розраховувати температуру плавлення матеріалу. В основі розрахунку температури плавлення покладена математична модель поверхні ліквідусу діаграми Шеррера, яка показує температури плавлення в системі Or-Ab-Si.
 • Періодична таблиця хімічних елементів Д.І. Менделєєва.
 • Програма Approximator – Програма дозволяє розраховувати наближене рівняння лінійної та експоненційної функції (виду y=f[x]) за експериментальними даними (до 20-ти точок), відтворювати дані в графічному вигляді, а також аналізувати адекватність отриманної залежності.
 • Конвертер BaryCartes призначений для перерахунку баріцентричних координат правильного тетраедру (вміст компонентів A, B, C, D) в Декартові координати (x, y, z), що дозволяє знаходити і будувати точки чотирьохкомпонентних оксидних систем в програмах 3D моделювання.
 • Програма DTG Kinetic призначена для розрахунку енергії активациії процесу температурного розкладання матеріалу. Окрім модуля розрахунку в програмі наявний модуль генерації індивідуального завдання студенту (дваграма з кривими ТГ, Т и ДТГ), що надає можливість застосовувати дані ПО при проведенні лабораторних, практичних і контрольних рабіт.