НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ

Тут ви можете ознайомитися з комплексом навчально-методичного забезпечення  дисциплін кафедри.

Виберіть дисципліну:

 1. Вступ до спеціальності
 2. Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 3. Основи технології вогнетривів
 4. Основи технології керамічних матеріалів
 5. Основи технології скла і емалей
 6. Основи технології в’яжучих матеріалів
 7. Теплові процеси в технології ТНСМ
 8. Кристалографія і мінералогія
 9. Механічне обладнання підприємств
 10. Теплотехнічне обладнання підприємств
 11. Ресурсо- та енергозбереження в технології ТНСМ
 12. Виробництво кераміки і вогнетривів
 13. Виробництво скла, емалей і захисних покриттів
 14. Виробництво в’яжучих матеріалів
 15. Інформаційні технології ТНСМ
 16. Стандартизація та сертифікація продукції в галузі
 17. Матеріали та речовини для сучасних технологій
 18. Хімічна технологія емалей та захисних покриттів
 19. Хімічна технологія спеціальних стекол і біостекол
 20. Хімічна технологія в’яжучих матеріалів загального і спеціального призначення
 21. Хімічна технологія тонкої і технічної кераміки
 22. Хімічна технологія вогнетривів і теплоізоляційних матеріалів
 23. Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
 24. Технічна петрографія