Вимоги до статей

Для опублікування статті у Віснику НТУ “ХПІ” до редакційної колегії необхідно надати наступні документи:

  1. Заявка, що має такий вигляд: Просимо прийняти статтю … (ПІБ авторів, назва статті) на … сторінках для опублікування у Віснику НТУ «ХПІ» … (указати серію). Оплату гарантуємо. Не заперечуємо проти несуттєвої зміни тексту, обумовленої необхідністю форматування при створенні макету збірника. Підписи ВСІХ авторів.
  2. Акт експертизи про можливість опублікування у відкритій пресі.
  3. Рецензія, що підписана доктором або кандидатом наук (не нижче наукового ступеня та вченого звання авторів) з обов’язковим відображенням умов п. 3 постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7‑05/1.
  4. Текст статті на білому папері формату А4, надрукований на лазерному принтері (остання сторінка підпи­сується всіма авторами; сторінки нумеруються автоматично в нижньому колонтитулі).
  5. Електронна версія макету статті. Файл іменувати записаним латиницею прізвищем першого співавтора (з можливим номером, якщо подається декілька статей) із вказівкою після пробілу кількості сторінок у статті (наприклад, «Kovalenko 7.doc», «Vakulenko1 5», «Vakulenko2 5»).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ містяться у прикріпленому файлі.

Більш детальна інформація для авторів статей розміщена на сайті Збірника наукових праць

ВІСНИК НТУ “ХПІ”: http://vestnik.kpi.kharkov.ua/avtoram/