Робочі програми навчальних дисциплін
 1. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ КІНЕТИКИ ТА МАКРОКІНЕТИКИ ГЕТЕРОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ
 2. ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ПРОЦЕС ДЛЯ ОТРИАННЯ ПОРОШКІВ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
 3. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ КОНСТРУКЦІЙНОЇ КЕРАМІКИ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 4. МЕХАНІЗМИ КОРОЗІЇ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ ТА БЕТОНУ
 5. МІНЕРАЛОГІЯ РОДОВИЩ НЕМЕТАЛІЧНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН ТА АНАЛІЗ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛІЧНИХ ТА СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
 6. Матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання
 7. МЕТОДИ ЗБОРУ, АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ
 8. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
 9. Наукові підходи до розробки безкисневих вогнетривких матеріалів
 10. ОСНОВИ СТРУКТУРНОЇ БУДОВИ СИЛІКАТНИХ СТЕКОЛ ТА СКЛОМАТЕРІАЛІВ
 11. ПЕТРОГРАФІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ ТА ФАЗОВОГО СКЛАДУ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛІЧНИХ ТА СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
 12. ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ МЕТАЛ – СКЛОПОКРИТТЯ
 13. Термодинаміка фізико-хімічних реакцій
 14. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ВИРОБНИЦТВ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ І СИЛІКАТНИХ МАТЕІРАЛІВ
 15. Фазові рівноваги та діаграми стану багатокомпонентних систем
 16. ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ТВЕРДІННЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЯ
 17. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ВʼЯЖУЧИХ МАТЕРІАЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 18. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СКЛОМАТЕРІАЛІВ ТА ПОКРИТТІВ
 19. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ В ГАЛУЗІ ТЕХНОЛОГІЙ ТНСМ
 20. Електростійка кераміка