Напрям підготовки

Кафедра розподілених інформаційних систем та хмарних технологій є випускаючою кафедрою за напрямком Комп’ютерна інженерія (конкурсна пропозиція Прикладна комп’ютерна інженерія), спеціалізація Програмне забезпечення інформаційних технологій інтернету речей. Протягом 4 років студенти отримують базову вищу освіту, навчаються за бакалаврською програмою, що включає фундаментальну і професійно-орієнтовану підготовку. 

Після захисту дипломної роботи випускники отримують кваліфікацію:

Бакалавр: Технічний спеціаліст в області обчислювальної техніки техники (срок навчання 4 роки)  

Магістр: Професіонал у галузі обчислювальної техніки (срок навчання 6 років)  

 

Навчальний процес на кафедрі забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері програмної інженерії Інтернет-технологій. Наші випускники можуть вирішувати наступні задачі: проектування та розробка web-додатків різного рівня складності, програмування додатків для мобільних пристроїв, розробка додатків Інтернет-речей, проектування і розробка систем аналізу та обробки даних з використанням хмарних технологій.

Випускники кафедри отримують всі необхідні знання для роботи програмістами, інженерами QA, інженерами баз даних, системними адміністраторами та у інших суміжних галузях.