Кафедра Інтернету речей

Кафедра розподілених інформаційних систем та хмарних технологій є випускаючою кафедрою за напрямком Комп’ютерна інженерія (конкурсна пропозиція Прикладна комп’ютерна інженерія), спеціалізація Програмне забезпечення інформаційних технологій інтернету речей. Протягом 4 років студенти отримують базову вищу освіту, навчаються за бакалаврською програмою, що включає фундаментальну і професійно-орієнтовану підготовку у сфері програмної інженерії.

Фундаментальна підготовка: вища математика, дискретна математика, теорія ймовірностей і математична статистика, фізика, основи програмування та ІТ, моделі і структури даних, теорія алгоритмів і методи обчислень.

Професійно-орієнтована підготовка: 

  • Поглиблена фундаментальна підготовка (математичні методи дослідження операцій, теорія прийняття рішень, моделювання систем)
  • Програмні технології (програмування, архітектура комп’ютерів, об’єктно-орієнтоване програмування, системне програмування, крос-платформне програмування, тестування програмного забезпечення, організація баз даних, розподілені і паралельні обчислення, хмарні технології, пошукова оптимізація інтернет-додатків, WEB-дизайн та ін.)

 

Кафедра забезпечує підготовку фахівців в сфері Інтернет технологій за напрямками:

  • проектування і розробка Web-додатків різного рівня складності, програмування додатків для мобільних пристроїв
  • розробка додатків в сфері Інтернету речей як для користувача, так і виробничого рівня
  • проектування і розробка систем аналізу і обробки даних з використанням хмарних технологій

 

Після захисту кваліфікаційної роботи їм вручається перший диплом про базову вищу освіту з присудженням  кваліфікації бакалавра – технічного фахівця в області обчислювальної техніки. Бакалаври з урахуванням результатів навчання мають можливість здобути повну вищу освіту з присвоєнням кваліфікації магістра і другий диплом згідно з міжнародними стандартами.

Науково-педагогічний колектив кафедри включає 11 висококваліфікованих викладачів (серед них 3 доктори і 6 кандидатів наук), що мають практичний досвід розробки сучасних програмних продуктів. Викладачі кафедри мають сертифікати, що підтверджують їх рівень професійної підготовки, нагороди міжнародних конкурсів. Професор Лев Григорович Раскін нагороджений двома міжнародними дипломами Оксфордського наукового союзу – OXFORD ACADEMIC UNION (у 2015 році як найкращий вчений року за вирішення задачі Чебишева і у 2019 році за найкраще вирішення задачі Гамільтона). 

На кафедрі ведеться інтенсивна підготовка кандидатів (PHD) і докторів (DRS) наук. За останні п’ять років на кафедрі підготовлено 2 доктори наук та 6 кандидатів наук.

Студенти кафедри проходять підготовку в класах, які оснащені сучасними персональними комп’ютерами і мають високошвидкісний доступ до мережі Інтернет. Студентам надається доступ до ліцензійного програмного забезпечення Microsoft.  Кафедра має власну велику електронну бібліотеку підручників та наукової літератури. Студенти на старших курсах проходять міжнародну сертифікацію. 

Кафедра має тісні науково-технічні зв’язки з ІТ компаніями Харкова.

Кафедра РІСХТ протягом декількох років співпрацює з однією з найбільших світових компанією EPAM. Компанія EPAM надає кафедрі можливість брати участь у заходах компанії, навчання студентів, комп’ютерну техніку. На базі кафедри проходять зовнішні тренінги компанії, в яких беруть участь викладачі кафедри. Випускники кафедри успішно працюють на різних позиціях у компанії EPAM.

 

Кафедра розташована у центрі:

  • культурного життя НТУ “ХПІ”  – до Палацу студентів НТУ “ХПІ”  80 метрів;
  • спортивного життя НТУ “ХПІ”  – до Спорткомплексу НТУ “ХПІ”  200 метрів;
  • студентського життя НТУ “ХПІ”  – до гуртожитку студентів НТУ “ХПІ”  80 метрів.

Аудиторії кафедри