Військова підготовка

Кафедра військової підготовки офіцерів запасу

Національного  технічного університету

“Харківський  політехнічний інститут”

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на території НТУ “ХПІ” розпочалось  1 вересня 2005 року.

У підготовці  майбутніх офіцерів беруть участь близько 30 науково-педагогічних працівників – високоякісних фахівців у військової справі.

Очолює кафедру доктор технічних наук, професор, полковник запасу

 

Олег СТАХОВСЬКИЙ

Заява_які_мають_вищу_освіту.docx Заява_студента_на_імя_директора_інституту.docx
КВПОЗ_умови_ прийому

Навчання громадян України здійснюється методом “військового дня” без відриву від основного місця навчання, роботи протягом 2 років, після успішного проходження конкурсного відбору за 17 військово-обліковими спеціальностями, які охоплюють практично всі галузі знань за якими здійснюється навчання в закладах вищої освіти Харківського регіону:

“Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів”
“Бойове застосування танкових з’єднань, військових частин і підрозділів”
“Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії ”
“Бойове застосування військових частин і підрозділів військової розвідки”
“Бойове застосування інженерно – саперних (інженерних) з’єднань, частин (підрозділів)”
“Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту (крім морського берегового базування)”
“ Бойове застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів зв’язку ”
“Організація забезпечення військ (сил) пальним та мастильними матеріалами”
“Організація продовольчого забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних засобів продовольчої служби”
“Організація речового забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних засобів речової служби”
“Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”
“Організація пожежної безпеки”
“ Організація морально-психологічного забезпечення”
“Організація експлуатації та ремонту бронетанкової техніки”
“Будівництво та експлуатація фортифікаційних споруд маскування”
“ Експлуатація та ремонт наземної апаратури радіозв’язку різної потужності”

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу  на добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Жінки залучаються до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями без обмежень

На кафедрі військової підготовки вивчають військову справу, гартують себе фізично й морально переважно молоді люди, які дійсно бажають разом з дипломом про вищу освіту отримати звання офіцерів запасу. Це розширює можливості молодих спеціалістів щодо вибору професії.

ВАЖЛИВО.

Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 47, ст.314)

У статті 17: частині восьмій

Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки”;

Військова підготовка на кафедрі планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”) протягом двох років навчання і складається з теоретичного і практичного курсів військової підготовки, комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки (після першого року навчання на протязі               3 тижнів) та навчального збору (після другого року навчання протягом 30 діб),         а також, з використанням технологій дистанційного навчання, веб-ресурсів програм військової підготовки, які не містять інформації з обмеженим доступом.

Військова підготовка здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів.

Під час навчання слухачі вивчають основи загальновійськового бою, будову бойової техніки та озброєння, морально-психологічне забезпечення повсякденної діяльності військ (сил) а також отримують практичні навички з інженерної, спеціальної підготовки, тактичної медицини, водіння бойових машин.

Заняття з вогневої підготовки є обов’язковим для всіх, хто вивчає військову справу. Громадяни вивчають сучасну стрілецьку зброю, озброєння бойових машин виконують вправи підготовчих та бойових стрільб.

Для якісного проведення занять використовується сучасна навчально-матеріальна база Військового інституту танкових військ, військових частин А-0501 (с.м.т. Башкирівка), А-1705 (м. Харків) та спеціального виробничого обладнання ремонтних заводів та баз зберігання.

 Завершальним етапом підготовки на військової кафедри виступає  навчальний збір.

Протягом місяця особовий склад в польових умовах мають змогу поглибити теоретичні знання, здобути практичні навички з військових та спеціальних предметів: з загальновійськової тактики, тактичної підготовки, вогневої підготовки, водіння та експлуатації бойових та спеціальних машин, РХБ захисту, військового зв’язку.

Більшість занять проходять на військовому стрільбищі, де особовий склад виконують різноманітні нормативи з вогневої підготовки, ведуть практичну стрільбу з усіх видів зброї, що знаходиться на озброєнні Збройних сил України (АК-74, ПКТ, ПМ, КПВТ, АГС-17, ГП-25).

Навчання на військовій кафедрі дає не тільки додаткові знання та навички, необхідні майбутньому офіцеру запасу або державному службовцю, але і дозволяє покращити свою професійну підготовку як цивільного фахівця.

Військові підготовка допомагають чіткіше усвідомити порядок дій у складних професійних ситуаціях, пов’язаних з ризиком для життя, здоров’я, а ряд військових предметів, що мають експлуатаційну спрямованість – закріпити і розширити знання та навички, отримані на цивільних кафедрах.

Отримані на військовій кафедрі навички дозволяють розвинути в собі організаторські здібності, що є важливим чинником в подальшому працевлаштуванні.

Після закінчення навчання та присвоєння звання молодшого лейтенанта запасу випускники кафедри військової підготовки можуть проходити військову службу за контрактом у Збройних Силах України та інших силових структурах України (Служба безпеки України, Державна прикордонна служба, Міністерство надзвичайних ситуацій, Головне управління розвідки, прокуратура, Міністерство внутрішніх справ).

Під час прийому на державну службу в органи державного управління, в місцеві органи влади, державні та приватні підприємства у претендента на посаду враховується наявність підготовки за програмою навчання офіцера запасу та військового звання.