Вітаємо Вас на сайті кафедри «Загальної економічної теорії»

У 1950 році була створена кафедра політичної економії, у джерел якої стояв видатний економіст академік О.М. Румянцев. Надалі кафедру очолювали доц. І.В. Фолюшевський, проф. А.А. Євдокимов, доц. П.Г. Федченко, проф. П.Х. Кучерявенко, проф. М.М. Гуревичов, проф. С.І. Архієреєв.

Завідувачка кафедри

Нині, відповідно до вимог часу, це кафедра загальної економічної теорії.

У складі кафедри працюють 10 викладачів, з яких: 1 доктор економічних наук, професор, 9 кандидатів економічних наук, доцентів,  2 інженера.

Колектив кафедри

Колектив кафедри

Якщо протягом 40 років існування кафедри студентам викладалася одна дисципліна – «Політична економія», то в останні 15 років колектив кафедри освоїв викладання на сучасному рівні 18 дисциплін.

Кафедра здійснює викладання блоку фундаментальних дисциплін, які формують базовий категоріальний апарат та світогляд сучасних студентів, а саме:

 • «Основи економічної теорії»;
 • «Політична економія»;
 • «Економічна теорія»;
 • «Мікроекономіка»;
 • «Макроекономіка»;
 • «Національна економіка»;
 • «Історія економіки та економічної думки»;
 • «Міжнародна економіка»;
 • «Міжнародні економічні відносини»;
 • «Сучасні економічні теорії»;
 • «Глобальна економіка»;
 • «Державне та регіональне управління»;
 • «Fundamentals of Economic Theory» (англійською мовою);
 • «Economic Theory» (англійською мовою).
 • «Microeconomics» (англійською мовою);
 • «Macroeconomics» (англійською мовою);
 • «State and regional government» (англійською мовою);
 • «Economic Theory and Economics Thoughts» (англійською мовою);
 • «Основи ведення бізнесу»;
 • «Основи підприємницької діяльності»;
 • «Організація стартапів».
Колектив кафедри

Колектив кафедри

Колектив кафедри відзначається високим рівнем фахової підготовки. Кафедра має традиції активної міжнародної співпраці. Викладачі неодноразово проходили стажування за кордоном, ефективно впроваджують інноваційні освітні технології у навчальний процес. Наукові надбання колективу кафедри, які систематично презентуються у зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, відображають найактуальніші питання сучасної економічної теорії. За останні роки за участю викладачів кафедри було проведено 8 наукових досліджень у рамках міжнародних проектів TEMPUS та INTAS, підготовлено та видано 22 навчальних посібників, 16 навчально-методичних посібників, понад 20 монографій.

Професорсько-викладацький склад кафедри успішно поєднує навчально-методичну роботу з науковою, яка є концептуальною основою її розвитку. Навчально-методична та науково-дослідна діяльність кафедри економічної теорії спрямована на реалізацію ключових напрямів розвитку економічної теорії.

Головним завданням кафедри є подальше всебічне покращення якості навчального процесу, широке залучення студентів до науково-дослідної роботи, виховання належних моральних якостей, сприяння всебічному розвитку особистості майбутніх фахівців.