Професорсько-викладацький склад

Професор Архієреєв Сергій Ігоревич, завідувач кафедри

Завідувач кафедри С.І. Архієреєв

Завідувач кафедри С.І. Архієреєв

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор.

Закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького у 1982 році, спеціальність «Політекономія».

Стаж викладацької роботи:  з 1982 року.

Сфера наукових інтересів: трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації.

Загальна кількість публікацій:  має понад 150 публікацій. 

Основні курси лекцій: політична економія, економічна теорія.

Профиль Google Scholar

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (1)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (2)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (3)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (4)

                                                                                                                                                        

Професор Максименко Яна Анатоліївна, заступник декана економічного факультету по роботі з іноземними студентами 

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького, економічний факультет, спеціальність «Політична економія»

Стаж викладацької роботи:  з 1992 р.

Сфера наукових інтересів: проблема інтеграції України до світової економічної системи.

Загальна кількість публікацій: понад 75 публікацій.

Основні курси лекцій: основи економічної теорії, міжнародна економіка.

Профиль Google Scholar

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (1)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (2)

                                                                                                                  

Доцент Решетняк Наталя Борисівна, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Reshetnyak

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького у 1976 році, економічний факультет, спеціальність «Політична економія».

Стаж викладацької роботи: з 1976 року.

Сфера наукових інтересів:  ринок праці у трансформаційній економіці; інтерактивні форми навчання в економічній освіті.

Загальна кількість публікацій: понад 75 наукових праць.

 Основні курси лекцій: мікроекономіка, макроекономіка, економічна теорія, основи економічної теорії.

Профиль Google Scholar

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (1)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (2)

                                                                                                                                                        

Доцент Волоснікова Наталія Миколаївна, заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Volosnikova

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»  у 2003р., економічний факультет, спеціальність «Менеджмент організацій».

Стаж викладацької роботи: з 2003 року.

Сфера наукових інтересів: інституційна економіка; логістичні процеси на підприємствах; теорія трансакційних витрат; методика викладання мікро- та макроекономіки.

Загальна кількість публікацій: понад 75 наукових праць.

Основні курси лекцій: мікроекономіка, макроекономіка.

Профиль Google Scholar

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (1)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Доцент Абрамов Федір Володимирович

Абрамов

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Закінчив НТУ «ХПІ» у 2002 році, факультет «Автоматики та приладобудування»,  спеціальність «Радіофізика».

Стаж викладацької роботи: з 2005 року.

Сфера наукових інтересів:  дослідження інституційних аспектів корупції та розробка засобів її попередження.

Загальна кількість публікацій:  понад 75 публікацій статей та тезисів конференцій.

Основні курси лекцій: економічна теорія, міжнародна економіка, історія економіки та економічної думки, глобальна економіка.

Профиль Google Scholar

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (1)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (2)

                                                                                                                                                        

Доцент Губанова Ніно Нодарівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна у 2003 році, Економічний факультет, спеціальність «Менеджмент організацій».

Стаж викладацької роботи: з 2008 року.

Сфера наукових інтересів: трансакційні витрати в інформаційній економіці.

Загальна кількість публікацій: надруковано понад 75 публікацій.

Основні курси лекцій: макроекономіка,  історія економіки та економічної думки, основи економічної теорії, державне та регіональне управління.

Профиль Google Scholar

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (1)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (2)

                                                                                                                                                   

Доцент Климова Світлана Олегівна

Климова

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Харківський державний політехнічний університет у 1999 році, економічний факультет, спеціальність «Менеджмент в виробничій сфері».

Стаж викладацької роботи: з 2000 року.

Сфера наукових інтересів: розвиток підприємництва в Україні; оподаткування малого бізнесу; структура витрат підприємств.

Загальна кількість публікацій: понад 75 публікацій.

Основні курси лекцій:  міжнародні економічні відносини, основи економічної теорії, мікроекономіка, глобальна економіка.

Профиль Google Scholar

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (1)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (2)

 

                                                                                                                                                        

Доцент Назаренко Олена Василівна

Nazarenko

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького у 1976 р., економічний факультет, спеціальність «Політична економія».

Стаж викладацької роботи:  з 1976 р.

Сфера наукових інтересів: мікроекономічний розвиток підприємств; проблеми становлення національної економіки України; стратегія підприємств.

Загальна кількість публікацій: понад  75 науково-методичних робіт.

У викладанні дисциплін «Економічна теорія» і «Національна економіка» застосовує активні методи навчання – ділові ігри та ситуаційні вправи, що розвивають у студентів навички формулювання оригінальних бізнес ідей, вміння переконувати колег, вести дискусію.

Проходила міжнародні бізнес-тренінги з курсів «Лідерство», «Стратегія організаційних змін», «Розвиток малого підприємництва» та інші.

Основні курси лекцій: основи економічної теорії, національна економіка.

Профиль Google Scholar

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (1)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (2)

                                                                                                                                                        

Доцент Яцина Вікторія Валентинівна

Yatsina

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки у 1997 році (факультет електронних приладів, спеціальність «Біотехнічні й медичні апарати й системи») та Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» у 2004 році (факультет бізнесу й інформатики, спеціальність «Облік й аудит»).

Стаж викладацької роботи: з 2004 року.

Сфера наукових інтересів: трансакційні витрати.

Загальна кількість публікацій:  понад 75 публікацій.

Дисципліни, які викладає:  основи економічної теорії, економічна теорія, мікроекономіка.

Профиль Google Scholar

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (1)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (2)

                                                                                                                                                    

Доцент  Дяченко Тетяна Анатоліївна

Дяченко

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»  у 2004р., економічний факультет, спеціальність «Маркетинг».

Стаж викладацької роботи: з 2004 року.

Сфера наукових інтересів: Стратегії розвитку промислового виробництва, орієнтованого на ринки з різним рівнем конкуренції.

Загальна кількість публікацій: понад 75 наукових праць.

Дисципліни, які викладає: основи економічної теорії, сучасні економічні теорії.

Профиль Google Scholar

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (1)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (2)

                                                                                                                                                       

Доцент  Митрофанова Анастасія Сергіївна

Митрофанова

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Закінчила Харківський національний економічний університет в 2007 році, факультет Міжнародних економічних відносин, спеціальність «Економічна теорія».

Стаж викладацької роботи: з 2010 р.

Сфера наукових інтересів: концепція технологічного способу виробництва як фактора трансформації виробничих відносин, соціалізація виробничих відносин

Загальна кількість публікацій: понад 75 наукових публікацій.

Дисципліни: макроекономіка, основи економічної теорії, державне і регіональне управління.

Профиль Google Scholar

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (1)

Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ «ХПІ» (2)