здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за освітніми програмами «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Логістика та митна справа» та «Підприємництво та бізнес-технології».

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор Мащенко Марина Анатоліївна.

Освіта наших випускників дає їм глибокі систематизовані знання і практичні навички, необхідні для здійснення трудової діяльності, пов’язаної з організацією та функціонуванням підприємницьких, торгівельних і біржових структур (як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні), що дозволяє досягати високих економічних і соціальних результатів.


Актуальна інформація по приймальній компанії у нашому Телеграмі

консультації за телефоном: +38(099)-104-22-92


НАШІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ (КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ)ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. БакалавратЛОГІСТИКА ТА МИТНА СПРАВА. БакалавратПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ. БакалавратПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ І ЛОГІСТИКА. Магістратура