Актуальна інформація по приймальній компанії 2023 

консультації за телефоном: +38(099)-104-22-92


Кафедра Підприємництва, торгівлі і логістики здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за  спеціальністю 076 “Підприємництво та торгівля” по наступним освітнім програмам:

Бакалаврат:

Магістратура:

термінологія вступної кампанії

ПЗСО – повна загальна середня освіта.

НРК5 – освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра.

НРК6 – освітній ступінь бакалавра.

НРК7 – освітній ступінь магістра, освітньокваліфікаційний ступінь спеціаліста.

Національний мультипредметний тест (НМТ) – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики та третього предмету на вибір (історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія), яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. У випадку вступу за спеціальними умовами замінюється на співбесіду з відповідних предметів за програмою ЗНО.

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – форма вступного випробування, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. У випадку вступу за спеціальними умовами або на «Другу вищу освіту» замінюється на співбесіду з іноземної мови за програмою ЄВІ. ЄВІ складається з ТЗНК та іспиту з іноземної мови.

Тест загальних навчальних компетенцій (ТЗНК) – форма вступного випробування, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. У випадку вступу за спеціальними умовами або на «Другу вищу освіту» замінюється на співбесіду з іноземної мови за програмою ЄВІ.

Єдиний фаховий вступне випробування (ЄФВВ) – форма вступного випробування, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. У випадку вступу за спеціальними умовами або на «Другу вищу освіту» замінюється на фаховий вступний іспит.

Співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових: українська мова, математика, та третій предмет на вибір), за результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Здійснюється закладом вищої освіти.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Співбесіда з іноземної мови – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника, за результатами якої виставляється оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Здійснюється закладом вищої освіти.

 

Більш детальна інформація про вступ до НТУ “ХПІ” за посиланням