Актуальна інформація по приймальній компанії 2022 у нашому Телеграмі: https://t.me/btl_khpi

консультації за телефоном: +38(099)-104-22-92


Кафедра Підприємництва, торгівлі і логістики здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за  спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” по наступним освітнім програмам:

Бакалаврат:

Магістратура:


Дорожня карта вступника (денна та заочна форма)


Бакалаврат 2022 (денна та заочна форма, за конкурсними пропозиціями кафедри)

Нова термінологія вступної кампанії 

Національний мультипредметний тест (НМТ) – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики та історії України, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. У випадку вступу за спеціальними умовами замінюється на індивідуальну усну співбесіду з відповідних предметів за програмою ЗНО.

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових: українська мова, математика, історія України), за результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Здійснюється закладом вищої освіти.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Основні етапи вступу

Реєстрація електронних кабінетів – з 1 липня.

Подання заяв для вступу – з 29 липня до:

 • 8 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди;
 • 23 серпня – для осіб, які вступають за результатами національного мультипредметного тесту.

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 29 серпня.

Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – 2 вересня до 18:00.

Зарахування:

 • бюджет – 5 вересня;
 • контракт – визначають правилами прийому закладу, але не пізніше 30 вересня.

Переведення на вакантні місця – до 19 вересня.

Формула розрахунку конкурсного балу, коефіцієнти та квоти

Вступ на Бакалаврат на основі ПЗСО (після 11 класів)
(До всіх зазначених випробувань додається мотиваційний лист)

Конкурсний бал: КБ = (К1×П1 + К2×П2 + К3×П3)×РК,

де 

 • П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів (Для предметів НМТ – це українська мова, математика та історія України відповідно. Можна заміняти предмет НМТ на ЗНО (сертифікати 2019-2021 р.), в зворотну сторону ЗНО на НМТ не заміняється. Заміна предмету НМТ на ЗНО відбувається лише у випадку коли ЗНО не більше ніж на 15 балів у порівнянні з НМТ).
 • К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, зазначені в додатку до правил прийому закладу (К1+К2+К3=1,0); КБmax = 200. У випадку, якщо КБ розраховується виключно за результатами ЗНО попередніх років використовується інша формула. Для цього випадку П1, П2, П3 – це предмети ЗНО, які відповідають тим, що були зазначені в умовах вступу року коли здавалося ЗНО.
 • РК – Регіональний коефіцієнт (РК = 1.07).

Спеціальні умови вступу:

Співбесіди – категорії осіб такі самі, як в минулих роках, але замість класичних співбесід та вступних випробувань тепер будуть «Індивідуальні усні співбесіди» (визначення було дано вище).

Квота-1 = 10% від максимального обсягу, Квота-2 = 40% від максимального обсягу (жителі Харкова та області мають права на Квоту-2).

 

Вступ на Бакалаврат на основі Молодшого спеціаліста/Молодшого бакалавра
(До всіх зазначених випробувань додається мотиваційний лист)

Ці категорії мають можливість вступу одразу на ІІ або ІІІ курс (контрактна форма навчання, але з можливістю переведення на вакантні бюджетні місця за їх наявності) за результатами НМТ та/або ЗНО (або Індивідуальна усна співбесіда для спеціальних умов вступу) для випадку вступу на основі документа про освіту з такої самої або спорідненої спеціальності в межах галузі знань 07-“Управління та адміністрування”.

Формула розрахунку конкурсного балу та коефіцієнти

Конкурсний бал: КБ = 0,5×П1 + 0,5×П2,

де 

 • П1, П2, – оцінки з першого та другого предметів (П1-українська мова, П2-на вибір абітурієнта).

Магістратура 2022 (денна та заочна форма, за освітніми програмами кафедри)

Нова термінологія вступної кампанії

Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) – форма вступного випробування, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. У випадку вступу за спеціальними умовами або на «Другу вищу освіту» замінюється на індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови за програмою ЄВІ.

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок)вступника, за результатами якої виставляється оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Здійснюється закладом вищої освіти.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Основні етапи вступу

Реєстрація для складання МТНК – з 27 червня до 18:00 18 липня

Основна сесія МТНК – з 10 до 17 серпня, додаткова – з 7 до 10 вересня.

Реєстрація електронних кабінетів – з 1 серпня.

Подання заяв для вступу розпочинається 16 серпня та завершується:

 • 23 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди замість МТНК;
 • 15 вересня – для осіб, які вступають на основі результатів МТНК або тільки фахового іспиту в закладі освіти.

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше 20 вересня.

Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – до 18:00 24 вересня.

Зарахування:

 • бюджет – 25 вересня;
 • контракт – визначається правилами прийому закладу, але не пізніше 30 листопада.

Переведення на вакантні місця – до 10 жовтня.

Вступ до Магістратури на основі диплому бакалавра
(До всіх зазначених випробувань додається мотиваційний лист)

Вступ на бюджет за показниками:
МТНК та Фаховий іспит або Індивідуальна усна співбесіда та Фаховий іспит (тільки для спеціальних умов вступу).

Вступ на контракт за показниками: МТНК та Фаховий іспит або Індивідуальна усна співбесіда та Фаховий іспит (тільки для спеціальних умов вступу).

Формула розрахунку конкурсного балу та коефіцієнти

Вступ до Магістратури на основі диплома бакалавра
(кон’юнктурні спеціальності)

Конкурсний бал: КБ = 0.5×П1 + 0.5×П2,

де

 • П1 – оцінка магістерського тесту навчальної компетентності (або індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови для спеціальних умов вступу або для «Другої вищої освіти»), за шкалою від 100 до 200 балів.
 • П2 – оцінка фахового іспиту за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступ до Магістратури на основі Спеціаліста/Магістра, «Друга вища освіта» (тільки на контракт)
(До всіх зазначених випробувань додається мотиваційний лист)

Вступ за показниками: МТНК та Фаховий іспит або Індивідуальна усна співбесіда та Фаховий іспит (за рішенням вступника).