КОНСУЛЬТАЦІЇ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: +38(099)-104-22-92


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Ступінь вищої освіти: Магістр

 

Для вступу потрібно:

Результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з управління та адміністрування.  

Перелік документів для вступу

 

Розрахунок конкурсного балу

Конкурсний бал (КБ) = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,
де
П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ*,
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ,
П3 – оцінка ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування).

*Примітка: Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – складається з тесту загальної навчальної компетентності та іспиту з іноземної мови.

 

Тривалість навчання: 1 рік 4 місяця. 

Вид фінансування: Бюджет, Контракт

Вартість навчання: 16470 грн/семестр (для громадян України). У разі навчання у групі з викладанням на іноземній мові вартість зростає на 10%. Можлива розстрочка оплати.

Заочна форма навчання: 8890 грн/семестр.

 

Освітня програма конкурсної пропозиції: доступна за посиланням

 

Характеристика конкурсної пропозиції:

Засвоєння знань, які передбачено магістерською навчальною програмою «Підприємництво і комерційна діяльність», формує у студентів систему теоретичних знань, прикладних умінь та навичок з використання основ прикладної економіки, методів організації продуктивної економічної діяльності, управління якістю товарів та послуг на рівні організації чи підприємства, спрямованих на досягнення успіху у розв’язанні конкретних економічних завдань, враховуючи виклики сучасного етапу розвитку економіки.

Перевагами фахівців зі вказаної конкурсної пропозиції є: можливість заснувати та забезпечити компетентний розвиток власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах; можливість реалізації загальних функцій управління підприємством; органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку соціальних дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування; прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень; оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління.

Студенти у процесі навчання отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів. Випускники магістратури – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій.

У студентів також є можливість навчатися у групах, де викладання всіх навчальних дисциплін ведеться англійською мовою.

Випускники магістратури отримують право навчатися в аспірантурі на конкурсній основі (бюджет та контракт).

 

Можливості працевлаштування:

Назва професійної кваліфікації відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (перелік не повний): керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості; фахівець із якості; головний товарознавець; інспектор-товарознавець; інспектор державний з якості товару та торгівлі; інспектор з контролю якості продукції; менеджер (управитель) систем якості; фахівець з ефективності підприємництва; керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості; директор (керівник) малої торговельної фірми; завідувач підприємства роздрібної торгівлі; менеджер (управитель) в оптовій торгівлі; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами; фахівець з біржових операцій; молодший науковий співробітник (біржові операції); маклер біржовий; професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів; аукціоніст (ліцитатор).