2020 рік вступу

СОКОЛОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА (група АВ-0-76)

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Сергієнко Олена Андріанівна

Тема дисертаційного дослідження: “Управління бізнес-процесами в сфері електронного бізнесу” / “Business process management in  e-business”

E-mail: natalia.sokolova@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

2022 рік вступу

ЗАСТЬОЛА ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ  (група A-922)

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Сергієнко Олена Андріанівна

Тема дисертаційного дослідження: “Торгівля та спекуляція на криптовалютних ринках як засіб досягнення фінансової незалежності підприємця” / “Trading and speculating on cryptocurrency markets as a means to achieve financial independence for an entrepreneur”

E-mail: Yevhen.Zastola@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

 

ПЕТРУХНОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ (група A-922)

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Шапран Євген Миколайович

Тема дисертаційного дослідження: Удосконалення механізму управління підприємницькими структурами паливно-енергетичної галузі на засадах державно-приватного партнерства” / “Improvement of the management mechanism of the fuel and energy business structures on the basis of public-private partnership”

E-mail: Oleksii.Petrukhnov@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

 

САМУСЬ  ПАВЛО ОЛЕГОВИЧ (група A-922)

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Сергієнко Олена Андріанівна

Тема дисертаційного дослідження: “Удосконалення стратегії розвитку стартап-підприємств шляхом впровадження інноваційних цифрових технологій” / “Improvement of the development strategy of start-up enterprises by  innovative digital technologies implementation”

E-mail: pavlo.samus@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

2023 рік вступу

 

ВОЛКОДАВ ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ (група AВ-923)

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Шапран Євген Миколайович

Тема дисертаційного дослідження: “Удосконалення механізмів використання криптовалюти у діяльності малих і середніх підприємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості” / “Improving the mechanisms for using cryptocurrency in the activities of small and medium-sized enterprises in order to increase their investment attractiveness”

E-mail: Vladyslav.Volkodav@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

 

ГУЗЬ ОСТАП БОГДАНОВИЧ (група AВ-923)

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Сергієнко Олена Андріанівна

Тема дисертаційного дослідження: “Імплементація інтегрованих методик щодо діагностики інвестиційно-інноваційної привабливості підприємств глобального нафтогазового ринку”/ “Implementation of integrated methods for diagnosing the investment and innovation attractiveness of enterprises in the global oil and gas market”

E-mail: Ostap.Huz@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

 

ГУДИМЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ (група A-923)

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мащенко Марина Анатоліївна

Тема дисертаційного дослідження: Розробка комплексної системи управління асортиментом і товарними запасами підприємства з адаптацією до швидких ринкових трансформацій / Compex managing system development for the enterprise product range and inventory with adaptation to rapid market transformations

E-mail: Viacheslav.Hudymenko@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

 

КИЗЛЮК ОЛЕКСАНДР АНТОЛІЙОВИЧ (група A-923)

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Гапоненко Ольга Євгеніївна

Тема дисертаційного дослідження: “Рітейл як складова національної системи життєзабезпечення населення країни в контексті мегатрендів” / “Retail as a component of national life support of the country’s population in the context of megatrends”

E-mail: Oleksandr.Kyzliuk@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

 

МАЩЕНКО РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ (група A-923)

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Шапран Євген Миколайович

Тема дисертаційного дослідження: “Управління підприємницькими ризиками інвестиційних проєктів ринку нерухомості” / “Management of entrepreneurial risks in real estate investment projects on the market

E-mail: Roman.Mashchenko@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

 

МОМОТКОВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ (група A-923)

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мащенко Марина Анатоліївна

Тема дисертаційного дослідження: “Розробка стратегій просування товарів із застосуванням нейротехнологій соціальних мереж посередницькими комерційними структурами” / “Development of goods promotion strategies using neurotechnologies of social networks by intermediary commercial structures”

E-mail: Ihor.Momotkov@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

 

САВЧЕНКО РОМАН ОЛЕГОВИЧ (група A-923)

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Шапран Євген Миколайович

Тема дисертаційного дослідження: “Імплементація аналітичних інструментів в аналізі реакцій фондового ринку на зміни зовнішнього середовища та впливу світових індексів на основі адаптивного підходу” / “Implementation of analytical tools in the analysis of stock market reactions to changes in the external environment and the influence of world indices based on an adaptive approach

E-mail: Roman.Savchenko@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

 

ЧЕРНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (група A-923)

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Сергієнко Олена Андріанівна

Тема дисертаційного дослідження: “Дослідження тенденцій розвитку метапросторових бізнес-колаборацій на прикладі компаній роздрібної торгівлі” / “Research of trends in the development of meta-spatial business collaborations on the example of retail companies”

E-mail: Oleksandr.Chernov@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

 

ШВЕЦЬ АНАСТАСІЯ ДМИТРІВНА (група A-923)

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мащенко Марина Анатоліївна

Тема дисертаційного дослідження: “Концепція маркетингової павутини як інноваційного елемента в системі стратегічного розвитку стартап-проекту” / “The concept of the marketing web as an innovative element in the system of strategic development of a startup project

E-mail: Anastasiia.Shvets@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП

 

ЧЕРКАШИН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ (група A-923)

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мащенко Марина Анатоліївна

Тема дисертаційного дослідження: “Удосконалення механізмів стимулювання інноваційної активності підприємництва на національному рівні” / “Enhancing mechanisms for stimulating innovation activity at the national level in entrepreneurship”

E-mail: Serhii.Cherkashyn@emmb.khpi.edu.ua

Google Scholar

ORCID

Відповідність напрямів досліджень аспіранта та його наукового керівника ОНП