Профіль кафедри в Google Scholar

Українські видання з економічних наук у вітчизняних та міжнародних наукометричних, реферативних базах даних:

Скачати, pdf