КОНСУЛЬТАЦІЇ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: +38(099)-104-22-92


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

 

Для вступу потрібно:

Результати Національного мультіпредметного тесту (НМТ) (2022, 2023, 2024 р.) або сертифікати ЗНО (замість Національного мультіпредметного тесту, за 2021 р.):

  • Українська мова та література;
  • Математика;
  • Історія України
  • Предмет на вибір (іноземна мова, біологія, фізика або хімія).

Перелік документів для вступу

Також можливий вступ за спеціальними умовами – с. 42-48 Правил прийому до НТУ “ХПІ”

 

Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців (скорочена форма: 2 роки 10 місяців та 1 рік 10 місяців – для випускників коледжів/технікумів можливо зарахування одразу на другий або третій курс навчання). 

Вид фінансування: Бюджет, Контракт

Вартість навчання: 15235 грн/семестр (для громадян України). У разі навчання у групі з викладанням на іноземній мові вартість зростає на 10%. Можлива розстрочка оплати.

Заочна форма навчання: 6810 грн/семестр.

 

Освітня програма конкурсної пропозиції: доступна за посиланням

 

Характеристика конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція «Логістика та митна справа» передбачає підготовку фахівців у сфері логістики з урахуванням специфіки міжнародних економічних відносин. Базується на вивченні та оволодінні інструментарієм системного аналізу та оптимального управління логістичною діяльністю підприємств та організацій; опануванні сучасних логістичних та інформаційних технологій в закупівлі, постачанні, транспортуванні та складуванні товарів; здатності до формування ефективного комплексу логістичного обслуговування та проектування логістичних систем. Окрім цього студенти отримують знання та навички щодо вирішення практичних логістичних завдань у сфері міжнародної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання.
Програма навчання орієнтована на спеціальну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних приймати ефективні логістичні рішення щодо реалізації логістичних функцій, вдосконалювати логістичну систему для забезпечення ефективної діяльності підприємства у конкурентному середовищі.
Програма збалансована щодо дисциплін загальної та професійної підготовки. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних завдань шляхом використання тренінгових та ігрових методів навчання.

 

Можливості працевлаштування:

Експортно-імпортні та логістичні відділи вітчизняних та іноземних компаній і фірм в різних сферах економічної діяльності; транспортно-експедиторські та складські компанії; фірми з надання логістичних послуг; департаменти розвитку транспорту та інфраструктури органів державної влади та місцевого самоврядування; митна служба; служби логістики силових структур.
Випускник конкурсної пропозиції «Логістика та митна справа» може працювати на посадах: логіста; менеджера із закупівель, матеріально-технічного постачання, транспортної та складської логістики, міжнародних перевезень; митного інспектора; менеджера по роботі з митницею; менеджера митного складу; митного перевізника; консультанта з питань зовнішньої торгівлі, оцінки ринків та експертизи товарів та ін.