КОНСУЛЬТАЦІЇ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: +38(099)-104-22-92


Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

 

Для вступу потрібно:

Результати Національного мультіпредметного тесту (НМТ) (2022, 2023, 2024 р.) або сертифікати ЗНО (замість Національного мультіпредметного тесту, за 2021 р.):

  • Українська мова та література;
  • Математика;
  • Історія України
  • Предмет на вибір (іноземна мова, біологія, фізика або хімія).

Перелік документів для вступу

Також можливий вступ за спеціальними умовами – с. 42-48 Правил прийому до НТУ “ХПІ”

 

Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців (скорочена форма: 2 роки 10 місяців та 1 рік 10 місяців – для випускників коледжів/технікумів можливо зарахування одразу на другий або третій курс навчання). 

Вид фінансування: Бюджет, Контракт

Вартість навчання: 15235 грн/семестр (для громадян України). У разі навчання у групі з викладанням на іноземній мові вартість зростає на 10%. Можлива розстрочка оплати.

Заочна форма навчання: 6810 грн/семестр.

 

Освітня програма конкурсної пропозиції: доступна за посиланням

 

Характеристика конкурсної пропозиції:

Засвоєння знань, які передбачено навчальною програмою, формує у студентів систему теоретичних знань, прикладних умінь та навичок з використання основ прикладної економіки, методів організації продуктивної економічної діяльності, управління якістю товарів та послуг на рівні організації чи підприємства, спрямованих на досягнення успіху у розв’язанні конкретних економічних завдань, враховуючи виклики сучасного етапу розвитку економіки.
Перевагами фахівців зі вказаної конкурсної пропозиції є: можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах; можливість реалізації загальних функцій управління підприємством; органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування; прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції; функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень; оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління. Все це сприятиме підготовці висококваліфікованих експертів, спроможних конкурувати на регіональному та міжнародному ринках праці.
У студентів також є можливість навчатися у групах, де викладання всіх навчальних дисциплін ведеться англійською мовою.
Випускники бакалаври отримують право навчатися в магістратурі на конкурсній основі (бюджет та контракт).

 

Можливості працевлаштування:

Назва професійної кваліфікації відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (перелік не повний): фахівець з ефективності підприємництва; товарознавець; фахівець із якості; інспектор-товарознавець; інспектор державний з якості товару та торгівлі; інспектор з контролю якості продукції; менеджер (управитель) систем якості; менеджер (управитель) в оптовій торгівлі; менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами; фахівець з біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); маклер біржовий; молодший науковий співробітник (біржові операції); професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів.