Документи для вступу до аспірантури

Вступники до аспірантури подають наступні документи:

  • заяву  про участь у конкурсному відборі до НТУ «ХПІ»:
   – на бюджетні місця або контракт download_7832
   – лише на контракт download_7832;
  • копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (вступники на денну форму (бюджет) подають дві копії);
  • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • записку про співбесіду наукового керівника, що планується із вступником download_7832;
  • особовий листок download_7832;
  • автобіографію download_7832;
  • список наукових праць та наукових здобутків ( або реферат за напрямом дисертації) download_7832;
  • згоду на збір та обробку персональних даних download_7832;
  • угоду про підготовку здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (2 примірника) download_7832;
  • дві копії ідентифікаційного коду (ІПН);
  • декларацію про дотримання академічної доброчесності download_7832;
  • повідомлення про неакредитовані спеціальності download_7832;