Шифри кафедр

2023-2024

Шифр відділу Назва відділу НТУ “ХПІ”
120 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ
121 Кафедра «Парогенераторобудування»
122 Кафедра «Турбінобудування»
123 Кафедра «Теплотехніка та енергоефективні технології»
124 Кафедра «Двигуни та гібридні енергетичні установки»»
125 Кафедра «Електричний транспорт та тепловозобудування»
126 Кафедра «Електричні машини»
127 Кафедра «Електричні апарати»
128 Кафедра «Промислова і біомедична електроніка»
129 Кафедра «Автоматизовані електромеханічні системи»
130 Кафедра «Електричні станції»
131 Кафедра «Передача електричної енергії»
132 Кафедра «Автоматизація та кібербезпека енергосистем»
133 Кафедра «Електроізоляційна та кабельна техніка»
134 Кафедра «Технічна кріофізика»
135 Кафедра « Інженерна електрофізика»
136 Кафедра «Загальна електротехніка»
137 Кафедра «Теоретичні основи електротехніки»
140 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ
141 Кафедра «Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском»
142 Кафедра «Ливарне виробництво»
143 Кафедра «Матеріалознавство»
144 Кафедра «Безпека праці і навколишнього середовища»
145 Кафедра «Зварювання»
146 Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»
147 Кафедра «Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф. Семка»
148 Кафедра «Деталі машин та гідропневмосистеми»
149 Кафедра «Підйомно-транспортні машини і обладнання»
150 Кафедра «Гідравлічні машини ім. Г.Ф. Проскури»
151 Кафедра «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»
152 Кафедра «Автомобіле- і тракторобудування»
153 Кафедра «Інформаційні технології і системи колісних  та гусеничних машин ім. О.О. Морозова»
154 Кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія»
155 Кафедра «Вища математика»
160 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП′ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ
161 Кафедра «Математичне моделювання та інтелектуальне обчислення в інженерії»
162 Кафедра «Комп’ютерне моделювання процесів та систем»
163 Кафедра «Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка»
164 Кафедра  «Радіоелектроніка»
165 Кафедра «Фізика металів і напівпровідників»
166 Кафедра «Теоретична механіка та опір матеріалів»
167 Кафедра «Мікро-та наноелектроніка»
168 Кафедра «Фізика»
169 Кафедра «Системи інформації ім. В.О. Кравця»
170 Кафедра «Прикладна математика»
171 Кафедра «Комп′ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики»
172 Кафедра «Автоматика та управління в технічних системах»
173 Кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи»
174 Кафедра «Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу»
180 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ
181 Кафедра «Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології»
182 Кафедра  «Технічна електрохімія»
183 Кафедра «Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей»
184 Кафедра «Органічний синтез та фармацевтичні технології»
186 Кафедра «Технологія жирів  і продуктів бродіння»
187 Кафедра «Технологія переробки нафти, газу і твердого палива»
188 Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія»
189 Кафедра «Видобування нафти, газу та конденсату»
190 Кафедра «Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів»
191 Кафедра «Інтегровані технології, процеси і апарати»
192 Кафедра «Загальна та неорганічна хімія»
193 Кафедра «Органічної хімії, біохімії лакофарбових матеріалів та покрить»
194 Кафедра «Фізична хімія»
200 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ,МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
201 Кафедра «Маркетинг»
202 Кафедра «Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини»
203 Кафедра «Туризм і готельно-ресторанний бізнес»
204 Кафедра «Менеджмент»
205 Кафедра «Облік і фінанси»
206 Кафедра «Підприємництво, торгівля і логістика»
207 Кафедра «Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент»
208 Кафедра «Загальна економічна теорія»
270 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ
273 Кафедра «Кафедра «Українська мова»»
274 Освітній центр «Німецький технічний факультет»
275 Кафедра «Іноземні мови»
276 Кафедра «Міжкультурна комунікація та іноземна мова»
300 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
301 Кафедра «Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. ак. І.А.Зязюна»
302 Кафедра «Фізичне виховання»
303 Кафедра «Ділова іноземна мова та переклад»
304 Кафедра «Інтелектуальні комп’ютерні системи»
305 Кафедра «Соціологія і публічне управління»
306 Кафедра «Право»
307 Кафедра «Філософія»
310 Кафедра «Українознавство, культурологія та історія науки»
320 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
321 Кафедра «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А.В.Дабагяна»
322 Кафедра «Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології»
323 Кафедра «Стратегічне управління»
324 Кафедра «Комп’ютерна математика і аналіз даних»
326 Кафедра «Комп’ютерна інженерія та програмування»
327 Кафедра «Мультимедійні та інтернет технології і системи»
328 Кафедра «Кібербезпека»
329 Кафедра «Інформаційні системи та технології»
2019-2020
Шифр відділу Назва відділу НТУ “ХПІ”
120 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ
121 Кафедра «Парогенераторобудування»
122 Кафедра «Турбінобудування»
123 Кафедра «Теплотехніка та енергоефективні технології»
124 Кафедра « Двигуни внутрішнього згоряння»
125 Кафедра «Електричний транспорт та тепловозобудування»
126 Кафедра «Електричні машини»
127 Кафедра «Електричні апарати»
128 Кафедра «Промислова і біомедична електроніка»
129 Кафедра «Автоматизовані електромеханічні системи»
130 Кафедра «Електричні станції»
131 Кафедра «Передача електричної енергії»
132 Кафедра «Автоматизація та кібербезпека енергосистем»
133 Кафедра «Електроізоляційна та кабельна техніка»
134 Кафедра «Технічна кріофізика»
135 Кафедра « Інженерна електрофізика»
136 Кафедра «Загальна електротехніка»
137 Кафедра «Теоретичні основи електротехніки»
140 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ
141 Кафедра «Обробка металів тиском»
142 Кафедра « Ливарне виробництво»
143 Кафедра «Матеріалознавство»
144 Кафедра «Охорона праці і навколишнього середовища»
145 Кафедра «Зварювання»
146 Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»
147 Кафедра «Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф. Семка»
148 Кафедра «Деталі машин та мехатронних систем»
149 Кафедра «Підйомно-транспортні машини і обладнання»
150 Кафедра «Гідравлічні машини»
151 Кафедра «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»
152 Кафедра «Автомобіле- і тракторобудування»
153 Кафедра «Інформаційні технології і системи колісних  та гусеничних машин ім. О.О. Морозова»
154 Кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія»
160 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ

161 Кафедра « Динаміка та міцність машин»
162 Кафедра «Комп’ютерне моделювання процесів та систем»
163 Кафедра «Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка»
164 Кафедра  «Радіоелектроніка»
165 Кафедра «Фізика металів і напівпровідників»
166 Кафедра « Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів»
167 Кафедра «Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики»
168 Кафедра «Фізика»
169 Кафедра «Теоретична механіка»
17 Кафедра «Прикладна математика»
180 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ
181 Кафедра «Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології»
182 Кафедра  «Технічна електрохімія»
183 Кафедра «Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей»
184 Кафедра «Органічний синтез та нанотехнології»
185 Кафедра «Технологія полімерних  композиційних матеріалів та покриттів»
186 Кафедра «Технологія жирів  і продуктів бродіння»
187 Кафедра «Технологія переробки нафти, газу і твердого палива»
188 Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія»
189 Кафедра «Видобування нафти, газу та конденсату»
190 Кафедра «Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів»
191 Кафедра «Інтегровані технології, процеси і апарати»
192 Кафедра «Загальна та неорганічна хімія»
193 Кафедра «Органічна хімія, біохімія лакофарбових матеріалів та покрить»
194 Кафедра «Фізична хімія»
200 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
201 Кафедра «Економіка та маркетинг»
202 Кафедра «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародні економічні відносини»
203 Кафедра «Економічний аналіз і облік»
204 Кафедра «Менеджмент та оподаткування»
205 Кафедра «Міжнародний бізнес та фінанси»
206 Кафедра «Комерційна, торговельна та підприємницька діяльність»
207 Кафедра «Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент»
208 Кафедра «Міжкультурна комунікація та іноземна мова»
209 Кафедра «Загальна економічна теорія»
270 ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ
271 Кафедра природничих наук
272 Кафедра гуманітарних наук
273 Кафедра «Українська, російська мова та прикладна лінгвістика»
274 Освітній центр «Німецький технічний факультет»
275 Кафедра іноземних мов
300 ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
301 Кафедра «Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. ак. І.А.Зязюна»
302 Кафедра «Фізичне виховання»
303 Кафедра «Ділова іноземна мова та переклад»
304 Кафедра «Інтелектуальні комп’ютерні системи»
305 Кафедра «Соціологія та політологія»
306 Кафедра «Право»
307 Кафедра «Філософія»
310 Кафедра «Українознавство, культурологія та історія науки»
320 ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
321 Кафедра «Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім. А.В. Дабагяна»
322 Кафедра « Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології»
323 Кафедра «Стратегічне управління»
324 Кафедра «Комп’ютерна математика і аналіз даних»
325 Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність»
350 ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
351 Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування»
352 Кафедра «Системи інформації»
353 Кафедра « Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики»
354 Кафедра «Автоматика та управління в технічних системах»
355 Кафедра «Мультимедійні інформаційні технології і системи»
356 Кафедри «Розподілені інформаційні системи і хмарні технології»
357 Кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи»
358 Кафедра «Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу»
359 Кафедра «Вища математика»
2016-2018
Шифр відділу Назва відділу НТУ "ХПІ"
120 МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
121 Кафедра «Обробка металів тиском»
122 Кафедра «Ливарного виробництва»
123 Кафедра «Матеріалознавства»
124 Кафедра «Геометричного моделювання та комп’ютерної графіки»
125 Кафедра «Охорона праці і навколишнього середовища»
126 Кафедра «Зварювання»
130 МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
131 Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»
132 Кафедра «Гідропневмоавтоматика та гідропривод»
133 Кафедра «Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф. Семка»
134 Кафедра «Деталі машин і прикладна механіка»
135 Кафедра «Вища математика»
137 Кафедра «Підйомно-транспортні машини і обладнання»
140 ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
141 Кафедра «Парогенераторобудування»
142 Кафедра «Турбінобудування»
143 Кафедра «Гідравлічні машини»
144 Кафедра  «Теплотехніки та енергоефективних технологій»
150 ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
151 Кафедра «Теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин»
152 Кафедра  «Автомобіле- і тракторобудування»
153 Кафедра «Інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова»
154 Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння»
155 Кафедра «Електричний транспорт та  тепловозобудування»
160 ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
161 Кафедра «Динаміка та міцність машин»
162 Кафедра «Системи та процеси управління»
164 Кафедра «Теоретична механіка»
165 Кафедра «Прикладна математика»
166 Кафедра «Опір матеріалів»
167 Кафедра «Газогідромеханіка і тепломасообмін»
170 ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
171 Кафедра «Електричні машини»
172 Кафедра «Електричні апарати»
173 Кафедра «Загальна електротехніка»
174 Кафедра « Промислова і біомедична  електроніка»
175 Кафедра «Автоматизованих електромеханічних систем»
177 Кафедра «Прилади та методи неруйнівного контролю»
180 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
181 Кафедра «Електричні станції»
182 Кафедра «Передача електроенергії»
183 Кафедра «Автоматизація енергосистем»
184 Кафедра «Електроізоляційна та кабельна техніка»
190 ФАКУЛЬТЕТ «АВТОМАТИКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ»
191 Кафедра  «Автоматики та управління в технічних системах»
192 Кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи»
195 Кафедра «Теоретичні основи електротехніки»
196 Кафедра « Радіоелектроніка»
197 Інститут іоносфери
200 ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
201 Кафедра «Фізика металів і напівпровідників»
202 Кафедра «Технічна кріофізика»
203 Кафедра «Інженерна електрофізика»
204 Кафедра «Теоретична та експериментальна фізика»
205 Кафедра «Загальна та експериментальна фізика»
206 Кафедра «Фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики»
210 ФАКУЛЬТЕТ «ТЕХНОЛОГІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН»
211 Кафедра «Хімічна технологія неорганічних речовин каталізу і екології»
212 Кафедра «Технічна електрохімія»
213 Кафедра «Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей»
215 Кафедра «Загальна та неорганічна хімія»
220 ФАКУЛЬТЕТ «ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН»
221 Кафедра «Органічного синтезу та нанотехнологій»
222 Кафедра «Технологія полімерних композиційних матеріалів та покриттів»
223 Кафедра «Органічної хімії,біохімії і мікробіології»
224 Кафедра «Технологія жирів і продуктів бродіння»
225 Кафедра «Технологія переробки нафти газу та твердого палива»
226 Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія»
227 Кафедра «Фізичної хімії»
228 Кафедра «Видобування нафти, газу та конденсату»
230 ФАКУЛЬТЕТ «ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНА ТЕХНІКА»
231 Кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія»
232 Кафедра «Технологія пластичних мас і біологічно активних  полімерів»
233 Кафедра  «Автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу»
234 Кафедра «Інтегровані технології, процеси  і апарати»
250 ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
251 Кафедра «Економіка та маркетинг»
252 Кафедра «Організація виробництва і управління персоналом»
255 Кафедра «Економічний аналіз і облік»
256 Кафедра «Загальна економічна теорія»
270 ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ
271 Кафедра природничих наук
272 Кафедра гуманітарних наук
273 Кафедра соціально-економічних наук
274 Центр підготовки іноземних громадян
300 ФАКУЛЬТЕТ «СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
301 Кафедра «Право»
302 Кафедра «Філософія»
303 Кафедра «Етики, естетики та історії культури»
304 Кафедра «Педагогіка та психологія управляння соціальними  системами»
305 Кафедра «Фізичне виховання»
306 Кафедра «Ділова іноземна мова та переклад»
307 Кафедра «Інтелектуальні комп’ютерні системи»
308 Кафедра «Соціологія та політологія»
310 ФАКУЛЬТЕТ «ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА  МЕНЕДЖМЕНТУ»
311 Кафедра «Економічної кібернетики та маркетингового менеджменту»
312 Кафедра «Міжкультурна комунікація та іноземна мова»
313 Кафедра «Комп’ютерного моніторингу і логістики»
320 ФАКУЛЬТЕТ «КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ»
321 Кафедра «Програмної інженерії та інформаційних технологій управління»
322 Кафедра «Системний аналіз і управління»
325 Кафедра «Стратегічне управління»
328 Кафедра «Комп’ютерна математика та математичне моделювання»
340 ФАКУЛЬТЕТ «БІЗНЕС ТА ФІНАНСИ»
341 Кафедра «Менеджмент та опадаткування»
342 Кафедра «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів»
344 Кафедра «Історія науки і техніки»
350 ФАКУЛЬТЕТ  «КОМП´ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
351 Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування»
352 Кафедра «Системи інформації»
353 Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність»
355 Кафедра «Мультимедійних інформаційних технологій  і систем»
370 НІМЕЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
371 Кафедра іноземних мов
372 Кафедра «Політична історія»
373 Кафедра української і російської мов та прикладної  лінгвістики