Порядок прикріплення

Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 2023 році download_7832
Правила прийому до аспірантури в 2023 році (додаток до Правил прийому до НТУ «ХПІ») download_7832
Правила прийому до аспірантури в 2023 році (додаток до Правил прийому до НТУ «ХПІ») зі змінами download_7832

Документи для прикріплення для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою:
 • Заява download_7832;
 • копія документа державного зразка про здобутий ступінь магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, і додаток до нього;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копія трудової книжки (засвідчується у відділі кадрів);
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • записка про співбесіду наукового керівника, що планується із вступником download_7832;
 • особовий листок download_7832;
 • автобіографія download_7832;
 • список наукових праць та наукових здобутків  download_7832;
 • згода на збір та обробку персональних даних download_7832;
 • копія ідентифікаційного коду (ІПН);
 • декларацію про дотримання академічної доброчесності download_7832;
 • повідомлення про неакредитовані спеціальності download_7832;