Програми вступних випробувань

Програми для проведення вступних випробувань:

  • з філософії download_7832
  • з іноземної мови:
    – Кафедра ділової іноземної мови та перекладу (І, СГТ, КН) download_7832 
    – Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови (Е, МІТ, ХТ, БЕМ, КІТ) download_7832 , приклади письмових завдань
  • зі спеціальності (по кафедрам):
Навчально-науковий інститут енергетики, електроніки та електромеханіки
Автоматизація та кібербезпека енергосистем
Автоматизовані електромеханічні системи download_7832
Двигуни внутрішнього згоряння download_7832
Електричний транспорт та тепловозобудування
Електричні апарати
Електричні машини download_7832
Електричні станції download_7832
Електроізоляційна та кабельна техніка download_7832
Загальна електротехніка download_7832
Інженерна електрофізика
Парогенераторобудування download_7832
Передача електричної енергії download_7832
Промислова і біомедична електроніка download_7832 download_7832
Теоретичні основи електротехніки download_7832
Теплотехніка та енергоефективні технологiї download_7832
Технічна кріофізика
Турбінобудування download_7832
Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту
Автомобіле- і тракторобудування download_7832
Вища математика
Гідравлічні машини download_7832
Деталi машин та мехатронні системи download_7832
Зварювання download_7832
Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка download_7832
Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова download_7832
Ливарне виробництво download_7832
Матеріалознавство download_7832
Обробка металів тиском
Охорона праці і навколишнього середовища
Підйомно-транспортні машини і обладнання download_7832
Теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин download_7832 download_7832
Технологія машинобудування та металорізальні верстати download_7832
Хімічна техніка та промислова екологія download_7832 download_7832
Навчально-науковий інженерно-фізичний інститут
Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка download_7832
Динаміка та міцність машин download_7832 download_7832
Комп’ютерне моделювання процесів та систем download_7832
Механіка суцільних середовищ та опір матеріалів
Прикладна математика
Радіоелектроніка download_7832
Теоретична механіка
Фізика download_7832
Фізика металів і напівпровідників download_7832
Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики download_7832
Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії
Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя download_7832
Видобування нафти, газу та конденсату download_7832
Загальна та неорганічна хімія
Інтегровані технології, процеси і апарати download_7832
Органічна хімія, біохімія і мікробіологія
Органічний синтез та нанотехнології download_7832
Технічна електрохімія download_7832
Технологія жирів і продуктiв бродiння download_7832
Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей download_7832
Технологія переробки нафти, газу та твердого палива download_7832
Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів
Технологія полiмерних композиційних матеріалів та покриттів  download_7832
Фізична хімія download_7832
Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу і екології  download_7832
Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу
Економіка та маркетинг download_7832 download_7832
Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент download_7832 download_7832
Економічний аналіз і облік
Загальна економічна теорія
Комерційна, торгівельна та підприємницька діяльність
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів download_7832
Менеджмент та оподаткування download_7832
Міжкультурна комунікація та іноземна мова
Організація виробництва і управління персоналом download_7832 download_7832
Факультет соціально-гуманітарних технологій
Ділова іноземна мова та переклад
Етика, естетика та історія культури
Інтелектуальнi комп’ютернi системи download_7832
Історія науки і техніки
Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна download_7832
Політична історія
Право
Соціологія та політологія download_7832
Фізичне виховання
Філософія  download_7832
Факультет комп’ютерних наук і програмної інженерії
Інформатика та інтелектуальна власність
Комп’ютерна математика і аналіз даних download_7832
Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В. download_7832
Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології download_7832  download_7832
Стратегічне управління download_7832
Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій
Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу download_7832
Автоматика та управління в технічних системах download_7832
Інформаційно-вимірювальні технології і системи
Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
Мультимедійні інформаційні технології і системи download_7832
Обчислювальна техніка та програмування download_7832
Розподілені інформаційні системи і хмарні технології
Системи інформації download_7832