Программы вступительных экзаменов

Програми для проведення вступних випробувань:

  • з філософії download_7832
  • з іноземної мови:
    — Кафедра ділової іноземної мови та перекладу (І, СГТ, КН) download_7832 
    — Кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови (Е, МІТ, ХТ, БЕМ, КІТ) download_7832 , приклади письмових завдань
  • зі спеціальності:
Галузь знань Спеціальність
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки download_7832
03 Гуманітарні науки 033 Філософія download_7832
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка download_7832
054 Соціологія download_7832
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування download_7832
073 Менеджмент download_7832
075 Маркетинг download_7832
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність download_7832
10 Природничі науки 101 Екологія download_7832
104 Фізика та астрономія download_7832
105 Прикладна фізика та наноматеріали download_7832
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика download_7832
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки download_7832
123 Комп’ютерна інженерія download_7832
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка download_7832
132 Матеріалознавство download_7832
133 Галузеве машинобудування download_7832
136 Металургія download_7832
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка download_7832
142 Енергетичне машинобудування download_7832
143 Атомна енергетика download_7832
144 Теплоенергетика download_7832
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології download_7832
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка download_7832
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія download_7832
162 Біотехнології та біоінженерія download_7832
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка download_7832
172 Телекомунікації та радіотехніка download_7832
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології download_7832
185 Нафтогазова інженерія та технології download_7832
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка download_7832
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт download_7832