Освітньо-наукові програми

Шифр та назва спеціальності Гарант освітньо-наукової програми
П.І.Б. Науковий ступінь, вчене звання Посада
011 Освітні, педагогічні науки Романовський Олександр Георгійович Д.пед.н., проф. Завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
033 Філософія Тарароєв Яків Володимирович Д.філос.н, проф. Завідувач кафедри філософії
051 Економіка Савченко Ольга Ігорівна К.е.н., доц. Професор кафедри організації виробництва і управління персоналом
054 Соціологія Рущенко Ігор Петрович Д.соц.н., проф. Професор кафедри соціології та політології
072 Фінанси, банківська справа та страхування Міщенко Володимир Акимович Д.е.н., проф. Завідувач кафедри менеджменту ЗЕД
073 Менеджмент  Гаврись Олександр Миколайович К.е.н., проф. Професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
075 Маркетинг  Кобєлєв Валерій Миколайович К.е.н., доц. Доцент кафедри економіки та маркетингу
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Власова Наталія Олексіївна К.е.н., проф. Професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
101 Екологія Байрачний Володимир Борисович К.т.н., доц. Професор кафедри хімічної техніки та промислової екології
104 Фізика і астрономія Дзюбанов Дмитро Анатолійович К.фіз.-мат. н., с.н.с. Професор кафедри радіоелектроніки
105 Прикладна фізика та наноматеріали Старіков Вадим Володимирович  К.фіз.-мат. н., доц. Доцент кафедри фізика металів та напівпровідників
113 Прикладна математика Бреславський Дмитро Васильович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри системи та процеси управління
122 Комп’ютерні науки Гамаюн Ігор Петрович Д.т.н., проф. Професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
123 Комп’ютерна інженерія  Леонов Сергій Юрійович Д.т.н., проф. Професор кафедри обчислювальної техніки та програмування
131 Прикладна механіка  Пермяков Олександр Анатолійович Д.т.н., проф. Професор кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів
132 Матеріалознавство  Зубков Анатолій Іванович К.фіз.-мат.н., доц. Доцент кафедри матеріалознавства
133 Галузеве машинобудування Григоров Отто Володимирович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри підйомно-транспортні машини і обладнання
136 Металургія Акімов Олег Вікторович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри ливарного виробництва
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Сокол Євген Іванович Д.т.н., проф. Ректор НТУ «ХПІ»
142 Енергетичне машинобудування Усатий Олександр Павлович Д.т.н., с.н.с. Завідувач кафедри турбінобудування
143 Атомна енергетика Ромашов Юрій Володимирович Д.т.н., доц. Професор кафедри парогенераторобудування
144 Теплоенергетика Ганжа Антон Миколайович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Северин Валерій Петрович Д.т.н., проф. Професор кафедри системного аналізу і управління
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Гурин Анатолій Григорович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри електроізоляційної  та кабельної  техніки
161 Хімічні технології та інженерія Лісачук Георгій Вікторович Д.т.н., проф. Завідувач науково-дослідної частини НТУ «ХПІ»
162 Біотехнології та біоінженерія Огурцов Олександр Миколайович Д.ф.-м.н., проф. Завідувач кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії
171 Електроніка Замаруєв Володимир Васильович К.т.н., доц. Професор кафедри промислової і біомедичної електроніки
172 Телекомунікації та радіотехніка Обод Іван Іванович  Д.т.н., проф.  Професор кафедри систем інформації
181 Харчові технології  Некрасов Павло Олександрович Д.т.н., проф.  Професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння
185 Нафтогазова інженерія та технології Донський Дмитро Федорович К.т.н., доц.  Доцент кафедри видобування нафти, газу та конденсату
255 Озброєння та військова техніка Волонцевич Дмитро Олегович Д.т.н., проф.  Завідувач кафедри інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова
274 Автомобільний транспорт Самородов Вадим Борисович Д.т.н., проф.  Завідуючий кафедри автомобіле- та тракторобудування