Термін навчання

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі — два роки.

Аспірант або докторант, який захистився до закінчення строку підготовки в аспірантурі або докторантурі, має право за власним вибором:

  • отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у бюджеті вищого навчального закладу на відповідний календарний рік, та за власною заявою бути відрахованим з аспірантури або докторантури;
  • отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, що залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі або докторантурі.

Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи третьому році підготовки в аспірантурі та був обраний за конкурсом на відповідну посаду наукового (науково-педагогічного) працівника в такому вищому навчальному закладі, то загальна сума залишку стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної плати.