III-IV курс

Положення про педагогічну практику аспірантів

Додаток А-звіт про проходження педагогічної практики

Додаток Б-відгук про проходження педагогічної практики

Робоча програма педагогічної практики (шаблон) та План

Витяг із протоколу засідання Методичної ради НТУ”ХПІ” №7 від 21.09.2018


Положення про наукову (або виробничу) практику аспірантів


– відомість надсилайте на адресу elena.timoshenko@khpi.edu.ua
– індивідуальний план на адресу asp.khpi21@gmail.com
– робочу програму практики на адресу Galyna.Trush@khpi.edu.ua

Положення про докторський іспит зі спеціальності аспірантів

Додаток А-загальна програма докторського іспиту зі спеціальності

Додаток Б-додаткова програма докторського іспиту зі спеціальності

Додаток В-заява

Витяг із протоколу засідання Методичної ради НТУ”ХПІ” №4 від 17.04.2019

Загальні програми докторського іспиту зі спеціальності:


Відповідно постанові КМ України № 44 від 12.01.2022р. «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» оновлено сторінки індивідуального плану: «Підсумкова атестація» та «Утворення ради». При звітуванні використовуйте оновлені сторінки індивідуального плану:

Індивідуальний план: підсумкова атестація

Індивідуальний план: утворення ради


Форма академічної довідки


Форма довідки з працевлаштування або .PDF

надсилати на адресу: elenakacorenko@gmail.com

Архів 2021

Відповідно постанові КМ України № 167 від 06.08.2019р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» оновлено сторінки індивідуального плану: «Підсумкова атестація» та «Утворення ради». При звітуванні використовуйте оновлені сторінки індивідуального плану:

Індивідуальний план: підсумкова атестація

Індивідуальний план: утворення ради