Документи для вступу до докторантури

Вступники до докторантури подають наступні документи:

 • заяву  про участь у конкурсному відборі до НТУ «ХПІ»;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь;
 • анотацію дисертаційного дослідження *;
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НТУ «ХПІ», із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • витяг із засідання кафедри та вченої ради факультету про рекомендацію про вступ до докторантури;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • особовий листок;
 • автобіографію;
 • дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • згоду на збір та обробку персональних даних download_7832;
 • угоду про підготовку докторанта download_7832;


* Анотація дисертаційного дослідження вступника містить:
– актуальність теми;
– наукові результати, що очікуються;
– очікуване практичне значення одержаних результатів;
– попередній зміст дисертації;
– розгорнутий план роботи над дисертацією;
– ступінь готовності дисертаційного дослідження;
– запланована апробація результатів дослідження;
– впровадження результатів дослідження, що планується.

Для заключення контракту про навчання необхідно:

 • заповнити бланк контракту (друкується на одному аркуші, з двох сторін) в 2-х примірниках ;
 • надіслати на поштову адресу: 61002, м.Харків, вул.Кирпичова, 2, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», відділ аспірантури. Або занести у відділ аспірантури: Головний (Ректорський) корпус, 2-й поверх, кімната 21, див. графік роботи. А також надіслати  на електронну адресу vstup.phd.khpi@gmail.com
 • оплату вартості навчання необхідно провести до 10 жовтня за вказаними реквізитами:

Банк отримувача: ДКСУ
Р/р UA168201720313291001201004225
код отримувача: 02071180
Отримувач: НТУ «ХПІ»
В призначенні платежу – обов’язково вказати П.І.Б докторанта

 • Надіслати чек про оплату на адресу ninakostenko2603@gmail.com