Новини

Підготовка докторів філософії зі спеціальності 033 «Філософія»  передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних наукових проблем у галузі 03«Гуманітарні науки» та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Порядок прийму до аспірантури (натисніть)
Документи для вступи до аспірантури (натисніть)
Програма вступних випробувань (натисніть)