Навчальний процес

Викладачі кафедри філософії читають наступні навчальні курси:

«Філософія» для бакалаврів (денної та заочної форми навчання).
«Сучасні філософські проблеми наукового пізнання»
для підготовки магістрів всіх спеціальностей.
«Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності» для підготовки аспірантів усіх спеціальностей.

Спецкурси для аспірантів:
«Історія європейської філософії (Сучасність)»;
«Давня філософія, філософія середньовіччя та епохи Відродження»;
«Українська філософія: традиції та новації»;
«Філософська антропологія»;
«Філософія Нового часу. Німецька класична філософія»;
«Філософія політики та права»;
«Філософія сучасного суспільства»;
«Філософія інтелектуально-когнітивних технологій»;
«Онтологія науки і техніки»;
«Гуманітарні проблеми високих технологій».