Вітаємо Ахмада Агаі з успішним захистом кандидатської дисертації!

Аспірант кафедри стратегічного управління Ахмад Агаі 17 березня 2017 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. Тема дисертації: «Моделі і методи формування компонентного складу керівництва з управління проектом». Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кононенко Ігор Володимирович, завідувач кафедри стратегічного управління. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»