Силабуси дисциплін

Бакалавр

Магістр

  • 122 Комп’ютерні науки (освітня програма “Управління проектами у сфері інформаційних технологій”)