ОП Комп’ютерні науки (Бакалавр)

Силабуси дисциплін

Освітня програма: “Комп’ютерні науки”

Нормативні освітні компоненти 

СП 6 – Алгоритми та структури даних
СП 7 – Основи управління проєктами
СП 13 – Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень
СП 19 – Комп’ютерне моделювання процесів і систем

Вибіркові освітні компоненти

ВП1.1 – Управління інформаційно-технологічними проєктами
ВП1.2 – Основи Python для Data Science
ВП1.3 – Основи бізнес-аналізу
ВП1.4 – Дослідження операцій
ВП1.5 – Основи інформаційних систем управління проектами
ВП1.6 – Якість і тестування програмного забезпечення
ВП1.7 – Стек технології
ВП1.8 – Системний інжиніринг