ОП Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами (Бакалавр)

Бакалавр — 122 Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами

Перелік дисциплін та силабуси

Освітня програма: “Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами”

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Нормативні освітні компоненти

1 – Загальна підготовка
№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
1 Загальна підготовка 48,0 1440
ЗП 1 Історія та культура України 3,0 90 1
ЗП 2 Українська мова (професійного спрямування) 3,0 90 1
ЗП 3 Іноземна мова за професійним спрямуванням 6,0 180 1-2
ЗП 4 Світоглядні та соціально-культурні основи 3,0 90 2
ЗП 5 Математичний аналіз 6,0 180 1
ЗП 6 Алгебра і геометрія 5,0 150 2
ЗП 7 Фізика 4,0 120 1
ЗП 8 Іноземна мова для професійної комунікації 6,0 180 6-8
ЗП 9 Фізичне виховання 12,0 360 1-6
2 – Спеціальна (фахова) підготовка
№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2 Спеціальна (фахова) підготовка 132,0 3960
СП 1 Вступ до комп’ютерних наук 4,0 120 1
СП 2 Основи програмування (частина 1) 5,0 150 1
СП 3 Основи програмування (частина 2) 5,0 150 2
СП 4 Дискретна математика 6,0 180 2
СП 5 Архітектура комп’ютерів 3,0 90 2
СП 6 Алгоритми та структури даних 5,0 150 3
СП 7 Комп’ютерні системи, мережі та комунікації 3,0 90 3
СП 8 Теорія ймовірностей та математична статистика 5,0 150 3
СП 9 Об’єктно-орієнтоване програмування 4,0 120 3
СП 10 Основи баз даних 4,0 120 3
СП 11 Бази даних в інформаційних системах 4,0 120 4
СП 12 Операційні системи та системне програмування 4,0 120 4
СП 13 Основи web-технологій 4,0 120 4
СП 14 Методи та засоби обчислювальної математики 4,0 120 4
СП 15 Основи теорії систем і системного аналізу 4,0 120 5
СП 16 Архітектура та проектування програмного забезпечення 4,0 120 5
СП 17 Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень 4,0 120 5
СП 18 Основи штучного інтелекту 4,0 120 5
СП 19 Основи управління проєктами 4,0 120 6
СП 20 Основи кібербезпеки 3,0 90 6
СП 21 Штучні нейронні мережі 4,0 120 6
СП 22 Комп’ютерне моделювання процесів і систем 4,0 120 7
СП 23 Управління командою проєкта 4,0 120 7
СП 24 Якість, тестування та підтримка програмного забезпечення 4,0 120 8
СП 25 Методи бізнес-аналізу та управління вимогами 4,0 120 8
СП 26 Основи розподілених та паралельних обчислень 4,0 120 8
СП 27 Сервісно-орієнтована архітектура та хмарні обчислення 4,0 120 8
СП 28 Ознайомча практика в “Innovation Campus” 3,0 90 2
СП 29 Проєкт (практика) 6,0 180 6
СП 30 Переддипломна практика 6,0 180 8
Атестація 6,0 180 8

Вибіркові освітні компоненти

Профільований пакет 01 - Управління проєктами в сфері інформаційних технологій

Випускаюча кафедра

Стратегічного управління

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2.1.1 Профільований пакет Управління проєктами в сфері інформаційних технологій” 33,0 990
ВП1.1 Основи бізнес-аналізу 4,0 120 3
ВП1.2 Стек технологій 4,0 120 4
ВП1.3 Основи Python для Data Science 4,0 120 5
ВП1.4 Управління інформаційно-технологічними проєктами 4,0 120 6
ВП1.5 Основи інформаційних систем управління проєктами 4,0 120 7
ВП1.6 Системний інжиніринг 4,0 120 7
ВП1.7 Іноземна мова для комунікації при управлінні ІТ проєктами 9,0 270 3-4
Профільований пакет 02 - Штучний інтелект та інженерія даних

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
2.1.2 Профільований пакет 02 “Штучний інтелект та інженерія даних” 33,0 330
ВП2.1 Інструменти Python для AI та Data Science 4,0 120 3
ВП2.2 Прикладний комп’ютерний зір 4,0 120 4
ВП2.3 Технології та засоби машинного навчання 4,0 120 5
ВП2.4 Інженерія великих даних 4,0 120 6
ВП2.5 Інженерія глибинного навчання 4,0 120 7
ВП2.6 Проєктування систем штучного інтелекту 4,0 120 7
ВП2.7 Іноземна мова для інженерії даних 9,0 270 3-4