Абітурієнтам

Короткі відомості про кафедру

назва: Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики

факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

галузь знань: 15 – Автоматизація та Приладобудування

спеціальність: 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціализації

бакалаври денної, заочної та прискореної форм навчання

  • Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики

ліцензійний обсяг: 95 місць на всі форми навчання

магістри денної та заочної форм навчання

  • Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики
  • Комп’ютерні та радіоелектронні системи екологічного моніторингу

ліцензійний обсяг: 55 місць для денної форми; 10 місць для заочної форми.

Також проводиться навчання за дистанційною формою.

Дисципліни ЗНО

Конкурсний бал обчислюється на основі балів, отриманих при здачі ЗНО та середнього балу атестата, що домножуються на нижченаведені коефіцієнти.

Зверніть увагу

У 2017 році внесено зміни до Правил прийому, що дозволяють абітурієнту отримувати додаткові бали при вступі на технічні спеціальності за умови подачі заяви з першим пріоритетом (+ 2%) у ВНЗ міста Харкова (+ 2%) та для жителів сільської місцевості та передмість (+ 5% ), що в сумі додає до 9% від суми балів (близько 8-15 балів)

2

Інші форми навчання

На кафедрі КРСКД ведуть підготовку за прискореною, заочною, дистанційною формами. Кафедра готує бакалаврів, магістрів, аспірантів та докторантів.

Скорочена форма

Підготовка випускників коледжів за скороченою формою. До бакалаврату - за три роки!

Магістратура

Шлях в науку та до високих посад відкриває диплом магістра

Іногороднім студентам надається гуртожиток