Структура навчального процесу

Підготовка бакалаврів

за спеціальністю 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Загальна підготовка

ПредметОб’єм (кредити ECTS)Робоча програма
Вища математика
18 
Фізика13 
Хімія4 
Екологія3 
Іноземна мова
12 
Українська мова
3 
Історія та культура України
4 
Філософія3 
Правознавство3 
Фізичне виховання
12 

Професійна підготовка

ПредметОб’єм (кредити ECTS)Робоча програма
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
5 
Основи забезпечення єдності вимірювань
3 
Теорія електромагнітних кіл
10 
Основи електроніки
6 
Аналогова схемотехніка
4 
Цифрова схемотехніка
5 
Основи метрології
6 
Сенсори контролю та вимірювання фізичних та механічних величин
6 
Технології виробництва інформаційно-вимірювальної техніки
6 
Теорія автоматичного управління
3 
Історія науки і техніки
3 
Основи професійної безпеки та здоров’я людини
3 
Економіка підприємства
3 

Дисципліни вільного вибору (спецпідготовка)

ПредметОб’єм (кредити ECTS)Робоча програма
Вступ до спеціальності
3 
Прикладні програмні засоби
5 
Візуальний та вимірювальний контроль
3 
Фізико-механічні властивості матеріалів
4 
Інтегровані середовища розробки програмних засобів
4 
Об’єктно-орієнтоване програмування
5 
Архітектура комп’ютеризованих систем контролю
5 
Акустичний неруйнівний контроль
6 
Схемотехніка контрольно-діагностичних систем
4 
Сертифікація та контроль якості продукції
3 
Програмні засоби комп’ютерної візуалізації
4 
Програмування мікроконтроллерів
6 
Електромагнітний, магнітний та вихрострумовий неруйнівний контроль3 
Проектування контрольно-діагностичних приладів
6 
Технології зберігання, обробки та передачі інформації
3 
Конструювання контрольно-діагностичних приладів
3 
Радіаційний контроль
3 
Контроль проникаючими речовинами
3 
Комп’ютерне моделювання контрольно-діагностичних систем
4 
Практика
6 
Атестація
6