НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

кафедра

КОМП'ЮТЕРНІ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ДіАГНОСТИКИ

кафедра

КОМП'ЮТЕРНІ ТА РАДІОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА ДіАГНОСТИКИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

152 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Освітня траєкторія кафедри

Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики

МАКСИМАЛЬНИЙ ОБСЯГ
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

32

ФОРМИ НАВЧАННЯ

.

Заочне та дистанційне навчання

.

Спеціальність
152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" за освітньою траєкторією кафедри

поєднує в собі задачі контролю, метрологічної оцінки, приладобудування, радіоелектроніки та розробки програмного забезпечення

Високі технології

Сучасна кваліфікація

Контроль та діагностика

IT-спрямування

Школа

Навчайся з практикуючими спеціалістами у галузі

Практика

Працюй на реальному обладнанні, навчайся на реальних задачах

Універсальність

Засвой професію, фахівці з якої потрібні у будь-якій галузі

Багатопрофільність

Метрологія, електроніка, IT

Освітня траєкторія кафедри

Працевлаштування випускників

Випускники кафедри працюють на підприємствах України та за її межами, успішно займаючи посади технологів, інженерів, керівників лабораторій та підрозділів

ВИКЛАДАЧІ

Високий рівень викладання

На кафедрі працюють досвідчені викладачі

Висока кваліфікація

На кафедрі працюють доктори та кандидати наук

Актуальні напрацювання

Співпраця з підприємствами України та зарубіжжя, свіжі науково-технічні публікації

Більше інформації для вступників до НТУ “ХПІ” та кафедри КРСКД – у розділі “Абітурієнтові”

МЕНЮ

ОБРАТИ МОВУ

КОРОТКІ ВІДОМОСТІ

назва: Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики

інститут: Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики

галузь знань: 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

спеціальність: 175 Інформаційно-вимірювальні технології

ДОКЛАДНІШЕ

КОНТАКТИ

Телефон

+38(057)7076380
+38(057)7076934
+38(098)5950058

E-mail: krskd.kpi@gmail.com

Адреса

61002 Харків, вул. Кирпичова (Фрунзе) 2, Електрокорпус, 2-й поверх, к. 213