Матеріали для дистанційної та самостійної роботи студентів

Інтегровані середовища розробки
Прикладні програмні засоби
Комп’ютерне моделювання систем контролю та діагностики
Бази даних, аналіз та захист інформації
Об’єктно-орієнтоване програмування
Основи метрології
Метрологічне забезпечення
Тепловий контроль
Тестування та діагностика комп’ютерізованих систем контролю
Основи наукових досліджень
Теорія систем та схемотехніка
Реєстрація та відображення інформації
Візуально-вимірювальний контроль
 Фізико-механічні властивості матеріалів
Оцінка якості виробів за результатами контролю та діагностики
Електромагнітний контроль