Фізико-механічні властивості матеріалів

Фізико-механічні властивості матеріалів

Сукупність відомостей про структуру та властивості матеріалів, що використовуються в приладобудуванні

Робоча програма – денна

Робоча програма – заочна

Посібник “Конструкційні матеріали. Властивості”

Посібник “Матеріали для приладобудування”

Лабораторний практикум

Контрольні питання

< до переліку