Regulatory documents for diploma design

Here you can find regulations in the disciplines “Fundamentals of occupational safety and human health” and “Labor safety and professional activity”.

1. ПУЕ. Правила улаштування електроустановок. – Затвердж. наказом Міненерговугілля України від 21.07.2017 р. № 476.
2. ДБН В.2.5-28:2018 Державні будівельні норми України. Природне і штучне освітлення. – Затвердж. наказом Мінрегіонбуду України від 31.10.2016 р. № 287. Завантажити.
3. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. – Затвердж. постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. № 42.
4. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. – Затвердж. постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. № 37.
5. ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. – Затвердж. постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. № 39.
6. ДБН В.2.5-67:2013. Державні будівельні норми України. Опалення, вентиляція та кондиціонування. – Затвердж. наказами Мінрегіонбуду України від 25.01.2013 р. № 24 та від 28.08.2013 р. № 410. Завантажити.
7. ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. – Затвердж. наказом Мінгегіонбуду України від 15.06.2016 р. № 158.
8. ДБН В.1.1-7:2016 Державні будівельні норми України. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги. − Затвердж. наказом Мінрегіонбуду України від 31.10.2016 р. № 287. Завантажити.
9. ДСТУ 7237:2011. Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту. − Затвердж. наказом Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 р. № 37.
10. НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. – Затвердж. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 р. № 272.
11. НАПБ А.01.001-2014. Правила пожежної безпеки в Україні. – Затвердж. наказом Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 р. № 1417.
12. ДСТУ 62305-2012 (IEC 62305-2010). Блискавкозахист. − Введено в дію наказом Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України від 28.05.2012 р. № 640.
13. ДБН В.2.5-56:2010. Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту. – Затвердж. наказом Мінрегіонбуду України від 22.12.2010 р. № 537.
14. ГН 3.3.5-8.6.6.1-2014. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. – Затвердж. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 р. № 248.
15. НПАОП 0.00-7.15-18. Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями. − Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 14.02.2018 р. № 207. Завантажити.
16. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. – Затвердж. постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 р. № 7.
17. Гігієнічні регламенти хімічних речовин у повітрі робочої зони. – Затвердж. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 2020 р. № 1596.
18. ДСТУ 2293:2014. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. − Затвердж. наказом Мінекономрозвитку України від 02.12.2014 р. № 1429. Завантажити.
19. ДСТУ 2272:2006. Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять. − Затверд. наказом Держспоживстандарту України від 09.06.2006 р. № 162.
20. Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. – Затвердж. наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 р. № 1804.