Керівництво

                                Завідувач кафедри: Резинкіна Марина Михайлівна

Д.т.н. за спеціальністю ТОЕ. Область наукових інтересів: математичне моделювання
електрофізичних процесів у неоднорідних середовищах з нелінійними електричними параметрами під впливом електромагнітних полів. Понад 200 публікацій за даною тематикою, включаючи 4 монографії та 6 авторських свідоцтв на винаходи. Отримано гранти на проведення наукових досліджень:
Королівської спільноти Великобританії, НАТО, Оксфордського Університету та премія Національної академії наук України ім. Хрущова в області електротехніки.

Телефон: (057) 7076642, e-mail: maryna.rezynkina@gmail.com

в Scopus в Google scholar