Про кафедру

Професорсько-викладацький склад кафедри включає 5 професорів, 3 доцента, 2 старших викладача, асистента і викладача-стажиста. З них 80% викладачів мають наукові ступені. Удосконалення педагогічної майстерності здійснюється через систему підвищення кваліфікації, взаємовідвідування занять і їх контроль з боку методичної комісії. На кафедрі успішно функціонує аспірантура. За останні 10 років захищена 5 дисертацій, в тому числі дві докторські. Педагогічний колектив має високий рівень кваліфікації для забезпечення якості підготовки фахівців електротехнічного профілю, що відповідає сучасним вимогам.

На кафедрі систематично проводиться значна робота по збереженню класичної школи ТОЕ і її розвитку відповідно до сучасних вимог і спеціалізацією курсів для більш повного задоволення запитів випускає кафедр.

Матеріально-технічна база кафедри забезпечує можливість проведення лабораторних занять більш ніж для 100 академічних груп в семестр. Загальна площа приміщень становить 668 квадратних метрів, з них навчально-лабораторних - 503 квадратних метри (75%). Є чотири лабораторних класу, обладнаних 43 універсальними стендами, дисплейний клас на 10 робочих місць і аудиторний клас, що дозволяють проводить лабораторно-практичні заняття. Лабораторна база досить забезпечена інформаційними матеріалами.

Щорічно на кафедрі навчається близько 1700 студентів Обсяг навчальних доручень коливається від 6 до 10 тисяч годин на рік.