Завідувач кафедри ПІІТУ взяв участь в міжнародному освітньому форумі

З 28 по 30 березня в Харкові проходив Міжнародний освітній форм «New Edu». Даний форум – найбільша комунікативний майданчик України для дискусій з питань сучасної освіти і його вдосконалення. Серед спікерів форуму – провідні вчені зі світовим ім’ям, реальні практики, які впроваджують в навчальний процес нові освітні технології.


Програма форуму передбачала роботу за такими напрямками, як: STEM-освіта, фінансування освітньої діяльності, дуальна освіта, професійна освіта, інклюзивна освіта, приватна і альтернативна освіта. Завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління, д.т.н., проф. М.Д. Годлевський презентував доповідь «Дуальна освіта. Європейський і вітчизняний досвід», в ході якого розповів про впровадження дуальний підхід до освіти в магістратурі кафедри ПІІТУ.
Цей експеримент вперше на Україні реалізується на кафедрі ПІІТУ з 2016 р. і дає студентам можливість поєднувати навчання і роботу – отримувати необхідні теоретичні знання і працювати в ІТ фірмі за обраним профілем.
М.Д. Годлевський: «Такий підхід до навчання повністю виправдав себе в європейських країнах, а його реалізація на нашій кафедрі вирішує такі актуальні завдання, як адаптація професійних знань, умінь, навичок випускників до мінливих умов ринку праці; поліпшення практичної підготовки студентів старших курсів; підготовка фахівців, які відповідають кваліфікаційним вимогам роботодавців і професійним стандартам».