Взаємодія освіти і ІТ-бізнесу – запорука якісної підготовки студентів

Одна з конкурентних переваг кафедри ПІІТУ – ефективне партнерство з українською ІТ-спільнотою, яке реалізується у різних формах: допомога ІТ-компаній при оновленні комп’ютерних класів, участь стекйхолдерів у розробці навчальних планів, професійні консультації для студентів.
Розпочинати вивчення навчальної дисципліни потрібно із ясного усвідомлення студентами необхідності отримання знань та вмінь за результатами її вивчення для подальшої професійної кар’єри.
Бажано це робити на конкретних прикладах, для формування мотиваційного зв’язку у свідомості студента, між навчальною дисципліною та його професійною діяльністю. З цією метою, на початку вивчення навчальної дисципліни «Основи комп’ютерних мереж» була організована зустріч із Senior Resource Development Lab Head компанії EРАМ Андрієм Костромицьким, який змістовно розповів студентам про місце комп’ютерних мереж у опануванні професії DevOps-інженера.


Дякуємо Андрію за плідну співпрацю та чекаємо на подальші зустрічі!