Розклад весна 2022

КН-419dі.е КН-219dіа.е розклад
КН-220dia.e КН-220dіб.е КН-420dіб.е.КН-420dіб розклад
1й курс розклад iноземний
1й курс розклад
2й курс розклад
3й курс розклад
4й курс розклад

КН-419dі.е КН-219dіа.е розклад
schedule КН-419dі.е КН-219dіа.е весна 21-22

КН-220dia.e КН-220dіб.е КН-420dіб.е.КН-420dіб розклад
КН-220dia.e КН-220dіб.е КН-420dіб.е.КН-420dіб весна 21-22, 3-й сем

1й курс розклад iноземний
распис 1k весна 22 ИНОСТР 24,01

1й курс розклад
распис 1k весна 22 УКР

2й курс розклад
распис 2 к 21-22 весна , 4 сем

3й курс розклад
распис 3k 21-22 весна

4й курс розклад
распис 4k 21-22 весна